Nowelizacja ustawy o VAT oraz towarzyszące jej przejście dla celów podatkowych do stosowania symboli statystycznych PKWiU z 2008 r. wiążą się z trudnościami w ustaleniu prawidłowej stawki podatku.

Jak podkreśla Marta Zdziebłowska, doradca podatkowy, menedżer w firmie doradczej KPMG, od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 8 proc. podlega sprzedaż zwierząt żywych wymienionych w pozycjach 14 i 15 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (ex 01.4, w tym m.in. bydło cielęce, konie, wielbłądy i owce oraz ex 01.49.19.0 PKWiU – pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie króliki dzikie i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych).

– Stawka ta nie obejmuje jednak pozostałych zwierząt żywych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU ex 01.49.19.0) – ostrzega Marta Zdziebłowska.

Jednocześnie – jak dodaje nasza rozmówczyni – zgodnie z objaśnieniem do załącznika nr 3 wykaz nie ma zastosowania do zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych z podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik (niższymi niż 8 proc.). W praktyce oznacza to, że stawka VAT 8-proc. nie będzie miała zastosowania, jeśli rozporządzenie lub ustawa w innym miejscu przewidują stosowanie niższej stawki lub zwolnienie z opodatkowania.

W takim wypadku – jak podpowiada Marta Zdziebłowska – stawką właściwą jest stawka najniższa (lub zwolnienie). Jednocześnie, jak wynika z poz. 14 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, opodatkowaniu stawką VAT 5-proc. podlegają zwierzęta żywe (ex 01.4) z wyłączeniem zwierząt żywych i ich nasienia.