Z opublikowanego przez resort finansów projektu rozporządzenia w sprawie określenia warunków przekazywania i przyjmowania wolnych środków od niektórych jednostek sektora finansów publicznych w depozyt lub zarządzanie przez ministra finansów wynika, że jednostki będą miały dwie możliwości. Albo będą musiały przekazać wolne środki na depozyt bezterminowy, albo w zarządzanie ministrowi finansów (państwowe fundusze celowe).

W tym pierwszym przypadku jednostki będą musiały wystawić stałe zlecenie dla Banku Gospodarstwa Krajowego do przekazywania wolnych środków zgromadzonych na rachunkach albo na depozyt overnight (nocny), albo w zarządzanie ministrowi finansów na taki sam okres jak depozyt nocny. Obowiązek przekazania na depozyt nocny lub w zarządzanie będzie obejmował środki, które nie zostały przekazane na depozyt bezterminowy oraz które nie są wydatkowane danego dnia.

Jak wyjaśnia dr Marcin Będzieszak z Katedry Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, projekt rozporządzenia ministra finansów odnosi się do państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, Narodowego Funduszu Zdrowia, innych państwowych osób prawnych, innych państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

– W przypadku tych jednostek lokowanie wolnych środków jest obowiązkiem – tłumaczy ekspert.

Dodaje, że inne jednostki, w tym samorządy, będą miały możliwość lokowania wolnych środków u ministra, ale ich omawiany projekt rozporządzenia nie dotyczy.

Jednostki, które będą miały obowiązek przekazywania wolnych środków, będą musiały składać dyspozycje według wzoru określonego w projektowanym rozporządzeniu. Co więcej, określono również, kiedy środki będą zwracane.

Te zasady przekazywania wolnych środków mają zacząć obowiązywać od 1 maja 2011 r.