Spółka otrzymała faktury od kontrahenta. Odliczyła podatek naliczony. Okazało się, że w systemie rozliczeniowym kontrahenta był błąd i faktury były wystawiane z błędnym NIP.

– Czy uniemożliwia to odliczenie podatku – pyta pan Artur z Konina.

Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy, ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.

Mimo że organy podatkowe przyjmują czasami, że ze względu na błędy np. w numeracji faktur czy też w przypadku gdy data wystawienia faktury wskazana w oryginale różni się od daty z kopii, podatnik nie może skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego, to orzecznictwo takie błędy w wystawionych fakturach uznaje za błędy mniejszej wagi.

Zdaniem Katarzyny Ryszard, doradcy podatkowego w Kancelarii Skłodowscy, za takie błędy należy uznawać wszelkiego rodzaju uchybienia przepisom dotyczącym rygorów formalnych faktury, które nie wpływają na możliwość obniżenia podatku należnego.

Jeśli więc poza błędnym NIP na fakturze zawarte są prawidłowe dane dotyczące siedziby oraz nazwy podatnika, przedmiotu transakcji, jak również ustalenie poprawności określenia kwoty podatku, to podatnik nie traci prawa do odliczenia.

Taką interpretację potwierdzają też organy podatkowe. Na przykład dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji nr IBPP1/ 443-494/10/BM, w której stwierdził, że chociaż zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT faktura powinna zawierać dane dotyczące podatnika i nabywcy, to jednak nie wszystkie wykazane braki faktur wykluczają możliwość ustalenia tych danych przy prawidłowej analizie innych zapisów zawartych w fakturach. Wadami, które wpłyną na możliwość weryfikacji prawidłowego zobowiązania podatkowego jest brak jednostek miary towaru, jego ilości i ceny jednostkowej.