Wakacyjna akcja Ministerstwa Finansów „Weź paragon” dobiega końca. Dziś jej ostatni dzień. Urzędy kontroli skarbowej (UKS) w ciągu ostatnich dwóch miesięcy miały pełne ręce roboty. Przeprowadzili kilka tysięcy kontroli tylko pod kątem prawidłowości stosowania kas rejestrujących przez przedsiębiorców. Dane zebrane przez nas w 10 na 16 UKS-ów wskazują, że inspektorzy fiskusa wystawili mandaty na łączną kwotę prawie 1,3 mln zł.

– Działania prowadzone przez służby skarbowe są pozytywnie oceniane przez przedsiębiorców działających zgodnie z prawem, płacących rzetelnie należne podatki, ponieważ są one jednym z elementów walki z nieuczciwą konkurencją w postaci sezonowych, nielegalnie działających punktów sprzedaży. Te prewencyjne działania znacząco ograniczają szarą strefę – ocenia Jolanta Strojna z UKS w Kielcach.

Wydane mandaty

Liczba mandatów wydawanych przez poszczególne urzędy jest różna. Zależy od wielkości województwa i jego atrakcyjności turystycznej.

– Województwo podkarpackie jest obszarem, na terenie którego znajduje się wiele miejscowości turystycznych. Działalności gospodarczej o charakterze sezonowym szczególnie sprzyja okres wakacyjny. Niestety sprzedawcy w tym czasie zapominają o zaewidencjonowaniu całości obrotu w kasie fiskalnej lub wydaniu paragonu, a niektórzy świadomie zaniżają obroty, by płacić niższe podatki. Potwierdzają to dane – podkreśla Teresa Piechowicz z UKS w Rzeszowie.

Grażyna Hermann-Perek z UKS w Poznaniu dodaje, że w okresie letnim urzędnicy swoje działania skupili na miejscowościach wypoczynkowych oraz tam, gdzie organizowane są letnie imprezy typu festyny.

Przejdźmy więc do konkretnych danych. W woj. świętokrzyskim wystawiono 376 mandatów, w opolskim 38, w podkarpackim 510, w wielkopolskim 428, w łódzkim 545, w lubuskim 23 mandaty, w lubelskim 687 mandatów, w dolnośląskim 717, w mazowieckim 340. Rekord pobiło woj. zachodniopomorskie.

– Do tej pory (od 25 czerwca 2010 r.) w omawianym zakresie (postępowania mandatowe) nałożono 1300 mandatów na kwotę 340 tys. zł – wylicza Bogusław Jóźwik z UKS w Szczecinie.

Z kolei Anna Baran z UKS w Zielonej Górze zwraca uwagę, że urzędnicy od wielu lat kontrolują prawidłowość ewidencjonowania sprzedaży, jednak skala nieprawidłowości w tym zakresie jest nadal ogromna. Liczba nałożonych grzywien w okresie wakacyjnym w bieżącym roku jest ponad- dwukrotnie większa niż w ubiegłym.

Wykryte błędy

Stwierdzone przez urzędników nieprawidłowości najczęściej dotyczyły nierejestrowania na kasach fiskalnych transakcji sprzedaży bądź niewprowadzenia ewidencji sprzedaży.

Mariola Grabowska z UKS w Łodzi podkreśla, że sporadycznie ujawniano brak kasy fiskalnej. Częściej zdarzało się, że kasa była wyłączona i znajdowała się na zapleczu punktu sprzedaży. Takie sytuacje były nagminne np. na imprezach plenerowych i dotyczyły placówek handlowych i gastronomicznych.