statystyki

Zwolnienie z podatku darowizny od najbliższej rodziny: urzędnicy tworzą własne prawo

27.04.2010, 03:00; Aktualizacja: 27.04.2010, 13:12

Najbliższa rodzina nie zapłaci podatku, gdy zgłosi darowiznę w urzędzie skarbowym. Urzędy skarbowe przy zgłoszeniu SD-Z2 żądają umów lub kopii dowodów osobistych. Zdaniem MF i ekspertów podatkowych zachowanie urzędników jest niezgodne z prawem.

Reklama


Reklama


Otrzymanie darowizny od najbliższej rodziny, np. od rodzica, jest zwolnione z podatku. Wystarczy, że obdarowany w ciągu pół roku od otrzymania datku zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym. Służy do tego formularz SD-Z2. Załatwienie tej formalności wydaje się banalnie proste. Niestety, to tylko złudzenie. Sprawę utrudniają bowiem urzędnicy skarbowi. Tworzą pozaustawowe wytyczne, komplikujące zgłoszenie darowizny. Przykładowo Urząd Skarbowy w Piasecznie przy składaniu przez podatnika formularza SD-Z2 z wykazaną darowizną dla ojca poprosił o kopie dowodów osobistych – syna i ojca. Urzędnik na tej podstawie chciał sprawdzić stopień pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym.

Mamy też inny przykład. Tym razem fantazją wykazał się Urząd Skarbowy w Pińczowie. W tym przypadku chodziło o darowiznę pieniędzy między córką a matką. Urzędnik nakazał poza kopią dowodów podatniczek przynieść dowód wpłaty bądź pisemną umowę darowizny.

Ministerstwo Finansów jest zdziwione tymi przykładami. Resort wyjaśnił, że przy składaniu SD-Z2 podatnicy nie muszą dołączać ani dowodów przekazania darowizny, ani umów, ani kserokopii dowodów osobistych.

– W celu potwierdzenia przysługującego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn organ podatkowy może przeprowadzić czynności sprawdzające, żądając od podatnika niezbędnych dokumentów, np. dowodu przekazania pieniędzy na konto bankowe obdarowanego – stwierdza Magdalena Kobos z MF.

W wymienionych przypadkach urzędy nie rozpoczynały czynności sprawdzających.

Warunki ustawowe

Podatnicy, którzy są blisko spokrewnieni i przekazują sobie darowizny, skorzystają ze zwolnienia od podatku, jeśli spełnią pewne warunki. Paweł Jabłonowski, szef Departamentu Podatkowego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, wymienia, że konieczne jest, po pierwsze, dokonanie w przewidzianym terminie zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2. Po drugie (ale tylko w niektórych przypadkach dokonania pieniężnej darowizny lub takiego polecenia), udokumentowanie otrzymania środków pieniężnych za pomocą dowodu przekazania ich na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez SKOK lub za pomocą przekazu pocztowego.

– Nie ma podstaw dla żądania urzędu skarbowego dołączenia do składanego zgłoszenia SD-Z2 dokumentów innych niż wskazane, związane z darowizną lub poleceniem, mającymi charakter pieniężny – stwierdza Paweł Jabłonowski.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • Mariusz(2012-07-30 11:37) Odpowiedz 00

  Art. 17a. 1. USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
  ( tekst jednolity opublikowany w Dz.U. z dnia 17 czerwca 2009 r. Nr 93, poz.768,
  Dz.U. z 2011 r. Nr 75, poz.398,Nr 85, poz.458,Nr 149, poz.887,Nr 171, poz.1016)
  stwierdza:

  "Art. 17a. 1. Podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w
  terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu
  naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw
  majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się
  dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania."

  wiec jednak trzeba dolaczyc dokument przelewu do zeznania.

 • Wan Dam(2010-04-27 13:05) Odpowiedz 00

  urzędników do budowy autostrad a tych co nie mogą do szkól

 • męski ryszard(2011-12-06 16:10) Odpowiedz 00

  kobeda
  od aktorzy
  ryszard
  53
  jestem córka cemec toda
  ja cze poznicz
  od toda
  gabirylela
  laepszy
  toa
  maonard
  chłec skupil bil sam
  koniec
  moja anDżelika wczała Pdn wacet
  i jaczszpilam i jestm zła
  ja zownicz od becze męskikosz
  jest gosz taty
  ja filme sterepolaszka
  nie koniec
  tod i marian

 • Pytanie(2011-09-26 09:08) Odpowiedz 00

  Czy jest zwolninony z opodatkowania brat, który podaruje siostrze pieniądze?

 • zdrowy_rozsądek(2010-10-06 16:34) Odpowiedz 00

  Niech ktoś mi powie dlaczego ustawodawca w ogóle fatyguje ludzi do zgłaszania operacji które są ZWOLNIONE z podatku? To jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Jeśli już potrzebują takiej wiedzy żeby wykryć jakieś szwindle to niech chociaż dadzą limit że zgłoszeniu podlegają przedmioty darowizny o kwocie powyżej 50k czy 100k i po sprawie, 99% darowizn w rodzinie nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla kogokolwiek poza samymi zainteresowanymi. Zdrowy rozsądek jak zwykle wyłączony.

 • HENIA(2010-08-01 16:40) Odpowiedz 00

  gdzie mozna znalezc przyklad rozliczenia druku SD-Z2 bo nigdzie nie mogę tego poszukać. Gdzie szukam są same druki do wypelnienia. Bardzo mi zależy na przykładowym rozliczeniu darowizny. To jest darowizna dla wnuczki.Jeszcze jedno jak rozliczyc zakup mieszkania wlasnosciowego

 • ela(2010-05-18 15:59) Odpowiedz 00

  Nadgorliwy Urząd Skarbowy we Włodawie przy zgłoszeniu SD-Z2 zażądał umowy darowizny, kopii dowodów osobistych, dowód wpłaty z banku 'matki' i na dodatek dowodu otrzymania tej wpłaty w banku 'córki' i nie chodziło tu o wyciąg z konto. Panie w banku, matka i córka nie wiedza o jaki 'dowód' chodzi. Pomocy!

 • bartq(2010-05-06 22:43) Odpowiedz 00

  Nie jestem do końca przekonany tym co jest tutaj napisane, a jasno o tym mówi okazanie dowodu przelani apieniedzy: art 4a ust. 2

  "Art. 4a.17) 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  2) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym."

 • rem(2010-05-04 22:30) Odpowiedz 00

  do 17 czlowieku ton twojego komentarza wskazuje jednoznacznie ze jest z Ciebie kawal ...uja !!!
  Typowe metody z minionej epoki...moze ktos otworzy Twoja teczke!!!

 • urz_ska(2010-04-27 20:17) Odpowiedz 00

  Oczywiście że podatnik nie musi nic dołaczać przy składaniu SD-Z2. Oczywiście można wezwać podatnika w ramach czynności sprawdzających. Ale czy podatnik będzie bardziej zadowolony jeśli będzie musiał w urzędzie pojawić się po raz drugi za rok, czy dwa? Czy nie prościej jeśli przedłoży od razu dokumenty potwierdzające, że ma prawo skorzystać ze zwolnienia? A na marginesie to u nas w us prosi się podatnika o przedłożenie przelewu. Przedłoży to dobrze, nie przedłoży to informuje się go że może być wezwany. W konsekwencji wolą sami od razu okazać i umowę i przelew.

 • maly fiskusik(2010-04-27 19:41) Odpowiedz 00

  jestem urzędnikiem skarbowym i śmieszą mnie wypowiedzi urzędników min fin, które zw zasadzie mają rację - tylko oprócz przepisów materialnych mamy do czynienia z ordynacją podatkową a tam z " Art. 275. § 1. Jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg podatkowych, organ podatkowy może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub o złożenie fotokopii dokumentów, których posiadania przez podatnika, w określonym czasie, wymaga przepis prawa. " i tego od nas wymaga MF a nie tylko przyklepania każdego papierka złozonego przez podatnika do US-u

 • Naiwniak(2010-04-27 19:20) Odpowiedz 00

  Nie rozumiem tylko jednego : czemu o opinię GP prosi znane kancelarie podatkowe, czy też ekspertów - czemu nie zamieści opnii MF w danej sprawie, czy też na przykład Izby Skarbowej ???

 • ten który utrzymuje pracowników US(2010-04-27 18:23) Odpowiedz 00

  US w Grodzisku Mazowieckim też nie odstaje od "najlepszych"Oprócz xera dowodów yczy sobie nip-y darczyńców

 • Klemens(2010-04-27 11:42) Odpowiedz 00

  Dopóki jako poniewierani petenci, przez niekompetentnych urzędników /nie tylko skarbowych/ nie zaczniemy stanowczo domagać się ich wymiany,nic się nie zmieni.Nadgorliwy urzednik jest gorszy od nieroba.Dlatego trzeba skutecznie żądać od pilityków w każdej kampanii wyborczej aby zobowiązali się do wysuwania na etaty w państwowych jednostkach organizacyjnych wyłącznie ludzi z przygotowaniem zawodowym.Prywatni niech zatrudniają,kogo zechcą.
  Praktyka pokazuje,że najczęściej nadgorliwcami bywają ludzie,którzy państwowe etaty zasilili nie z powodu posiadania wymaganego wykształcenia ale "po znajomości" albo z klucza partyjno-pijacko-rodzinnego.
  Trzeba sprawdzić wykształcenie urzędników z instytucji wymienionych w artykule.Dla porzadku.

 • polak mały(2012-08-22 13:50) Odpowiedz 00

  Urząd skarbowy nie może sobie sprawdzić w USC pokrewieństwo. Proste, panie i panowie z okienka. Naprawdę, w jakim my popieprzonym kraju żyjemy.

 • R.P.(2010-04-27 11:37) Odpowiedz 00

  Do córki ,niestety trzeba złożyć druk w ciągu 6- m.

 • Enon(2010-04-27 11:05) Odpowiedz 00

  do 3: jeśli umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego to notariusz zobowiązany jest powiadomić o darowiźnie US. Proszę jednak sprawdzić, czy aby na pewno to zrobił.

 • joni(2010-04-27 09:50) Odpowiedz 00

  corocznie muszę udowadniać US kopiami aktów urodzenia ile mamy dzieci, ta kopia z zeszłego roku juz im nie wystarczyła, kopie legitymacji szkolnych, oswiadczenie że odpis na te dzieci wpisałem w takich kwotach w jakich wypisałem na PITcie. O kopiach przelewów ZUS zdrowotnego już nie wspomnę. A na odchodne: Do widzenia w przyszłym roku! Konieczne sa dwie wizyty, jedna by złożyc dokumenty które żądają, potem by podpisać przyjęcie dokumentu pokontrolnego. Strata pół dnia - czasu i zarobków, bo w tym czasie mógłbym zarobić kilkaset zł, gdyż US chce bym go odwiedzał przed południem. Do PITA oczywiście tych dokumentów nie można podłączać, bo prawo nie zezwala. Nikt nie wpadnie na to by zmienic prawo, lepiej gnębic podatników i dokładać niepotrzebnej pracy urzędnikom

 • K.K.(2010-04-27 09:32) Odpowiedz 00

  Obudzili się. Dziennikarze. Przecież Urzędy Skarbowe zawsze wymagały dowodów, jeszcze przed zmianą ustawy. Wtedy też przepisy nie nakazywały okazywania dowodów. A ja po zmianie przepisów odmówiłem okazania dowodów. Na pismo od Naczelnika odpisałem z prośba o podanie podstawy prawnej i teraz mam już spokój.

  P.S. Do Teresy. W jaki sposób sprawdzisz, na podstawie dowodu, pokrewieństwo rodzica z dzieckiem. W dowodzie nie są już wpisywane dzieci. A imię rodzica w dowodzie dziecka, to też za mało na potwierdzenie pokrewieństwa - "nie jednemu psu burek".

 • teresa(2010-04-27 09:06) Odpowiedz 00

  Bardzo dobrze, że urzędy wymagają dokumentów stwierdzających stopień pokrewieństwa i dowodu wpłaty darowizny. W ten sposób , z ulgi skorzystają tylko osoby uczciwe, które nie liczą na to, że może im się uda, bo kontrole sprawdzajace nie obejmuja kazdego. Autor nie ma pojęcia co Polak potrafi. Jeśli na podstawie nowych dowodów nie można stwierdzić stopnia pokrewieństwa, to są inne dokumenty w urzędach, np. stanu cywilnego, które moim zdaniem powinien doręczyć petent, a ze trzeba za tym trochę pochodzić, to i tak sie to opłaca, nie ma nic za darmo.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama