Firma, która przekazuje samochody osobowe zwycięzcom loterii sms-owej, może odliczyć cały VAT od zakupu auta. Przekazanie samochodu będzie jednak opodatkowane VAT.
Spółka, która w ramach prowadzonej działalności w zakresie organizacji gier i konkursów kupuje auta osobowe i przekazuje je zwycięzcom, powinna być traktowana jak podmiot zajmujący się odsprzedażą samochodów – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W rezultacie należy traktować takie auta jak towar handlowy. Oznacza to, że spółce przysługuje pełne odliczenie VAT od nabywanych samochodów osobowych.
Skarżąca spółka organizuje konkursy (np. SMS-owe) i gry dla zleceniodawców. Zleceniodawca oraz organizator dzielą się zyskiem z SMS-ów, który pokrywa m.in. zakup samochodów. Spółka jako organizator kupuje samochody i przekazuje nagrodę zwycięzcy. Minister finansów w interpretacji uznał, że spółce przysługuje ograniczone prawo do odliczenia VAT od nabywanych samochodów (60 proc., nie więcej niż 6 tys. zł), ponieważ spółka nie prowadzi działalności w zakresie odsprzedaży samochodów. Minister uznał, że nie ma zastosowania przepis art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z nim podatnikowi, który prowadzi działalność w zakresie odsprzedaży samochodów osobowych, przysługuje pełne odliczenie VAT od ich zakupu. Sąd uznał, że spółce przysługuje pełne odliczenie VAT, ponieważ skutek ekonomiczny działalności spółki w tym zakresie jest taki sam, jak firmy, która zajmuje się odsprzedażą pojazdów. Zdaniem sądu przekazanie samochodu jest jednym z elementów usługi złożonej, na którą składa się, poza przekazaniem nagrody, organizacja konkursu.
Spółka będzie jednak zobowiązana do opodatkowania przekazania samochodu zwycięzcy konkursu.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt III SA/Wa 2243/09