Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak opodatkowane są wygrane w loteriach. W rozpatrywanej sprawie spółka zamierza zorganizować loterię promocyjną dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.

Dyrektor warszawskiej izby wskazał, że wolne od PIT są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany doliczyć wartość otrzymanej nagrody uzyskanej w loterii do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować uzyskany z tego tytułu przychód (dochód) wraz z innymi uzyskanymi z firmy przychodami (dochodami).

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 października 2009 r. (nr IPPB1/415-524/09-4/EC).