Od trzech lat podejmowane są próby stosowania dla celów podatkowych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 roku. Niestety, nadal przedsiębiorcy posługują się klasyfikacją z 1997 roku. Od 2011 roku ma się to zmienić. Taką obietnicę złożył rząd, akceptując propozycję zmian w tym zakresie.

– Zaproponowaną przez rząd koncepcję odejścia od stosowania dla celów podatkowych anachronicznej PKWiU z 1997 roku należy uznać za słuszną – ocenia Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy, partner w firmie doradczej MDDP.

Zmiana przepisów

Wprowadzenie nowej klasyfikacji PKWiU dla celów VAT łączy się z koniecznością zmiany ustawy podatkowej. Ustawa o VAT posługuje się klasyfikacją statystyczną w wielu miejscach.

– Modyfikacje te mają niebagatelne znaczenie, gdyż od symboli statystycznych uzależnione jest m.in. miejsce opodatkowania czy zastosowanie odpowiedniej stawki podatku – podkreśla Krystian Kaczkowski, młodszy konsultant podatkowy w Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe.