Organy podatkowe uznają, że przy sprzedaży mieszkań nabytych do końca 2006 roku, zwolnienie z podatku nie obejmuje spłaty tzw. kredytu refinansowego (kredyt na spłatę kredytu). Podkreślają, że dopiero obecne przepisy przewidują taką możliwość.

Przepisy obowiązujące do końca 2006 roku przewidywały inny zakres zwolnienia z podatku. Podatnik mógł z niego skorzystać, jeśli pieniądze ze sprzedaży wydał w ciągu dwóch lat na określony cel mieszkaniowy. Zwolnienie obejmowało m.in. spłatę odsetek i kredytu (pożyczki) zaciągniętego na mieszkanie (także zaciągniętego wcześniej).

Na szczęście niekorzystną dla podatników interpretację podważają sądy administracyjne (zob. wyrok WSA w Rzeszowie z 5 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/Rz 703/09, niepublikowany).

Prawo do zwolnienia potwierdzają też eksperci. Michał Grzywacz, radca prawny, doradca podatkowy z Kancelarii Radców Prawnych Grzywacz-Zawada, uważa, że orzeczenie rzeszowskiego sądu jest niezmiernie istotne dla tych wszystkich podatników, którzy nabyli nieruchomość do 31 grudnia 2006 r. i chcą skorzystać ze zwolnień, które zawierał uchylony już art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W ocenie Michała Grzywacza zaciągnięcie kredytu refinansowego nigdy nie jest celem samym w sobie. Bez wątpienia służy ono zaspokojeniu celów mieszkaniowych podatnika, a nie tylko spłacie abstrakcyjnego zobowiązania.

Również zdaniem Marka Kolibskiego, doradcy podatkowego, partnera w kancelarii KNDP, kredyt refinansowy zaciągnięty przed uzyskaniem przychodu na spłatę wcześniej pobranego kredytu budowlano-hipotecznego nie traci przymiotu kredytu na cele mieszkaniowe.

Przypomnijmy, że sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu tylko wtedy, gdy podatnik odpłatnie zbywa ją przed upływem pięciu lat od nabycia. Termin ten liczy się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. Można jednak skorzystać ze zwolnienia z podatku.

Do mieszkań nabytych do końca 2006 roku stosuje się zwolnienie podatkowe. Przy sprzedaży nieruchomości nabytych w latach 2007–2008 zastosowanie ma tzw. ulga meldunkowa. Od 1 stycznia 2009 r. ustawodawca znów wrócił do koncepcji zwolnienia w ramach ulgi mieszkaniowej.

39 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok