Numer identyfikacji podatkowej jest zestawem cyfr tak dobranych, że wyklucza powtórzenie się takiej samej kombinacji dla dwóch różnych podmiotów. Podatnicy podają NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru zobowiązane są organy podatkowe lub celne. W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych podatnicy mają obowiązek podawać NIP na żądanie niektórych organów.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Kto podlega obowiązkowi ewidencyjnemu, a także obowiązkowi posiadania NIP?
- Kto dokonuje ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych?
- Co należy zrobić, żeby uzyskać NIP? Jak uzyskać NIP poprzez płatnika?

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: NIP musi posiadać osoba fizyczna i przedsiębiorca