Osoba, która samotnie wychowuje dziecko, może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia PIT. Będzie ona mogła obliczyć podatek w podwójnej wysokości od połowy swoich dochodów. Oszczędność polega m.in. na wykorzystaniu kwoty wolnej od podatku w podwójnej wysokości. Z takiej możliwości nie skorzystają jednak rodzice, którzy żyją w nieformalnych związkach. Resort finansów wyjaśniło nam, że przesłanką do zastosowania tego sposobu opodatkowania jest samotne wychowywanie dziecka, a nie cywilnoprawny status rodzica.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy weźmiemy pod uwagę jeden z ostatnich wyroków WSA w Gdańsku (sygn. akt II SA/Gd 643/09). Sprawa, którą zajmował się sąd, dotyczyła przyznania samotnej matce dodatku do zasiłku rodzinnego. Ojciec zmarł, a matka była w nowym związku małżeńskim. Sąd stwierdził, że taka osoba jest samotnym rodzicem, bo wychowuje dziecko bez drugiego z rodziców tego dziecka i może ubiegać się o dodatek do zasiłku.

Czy takiej interpretacji nie mogą zastosować organy podatkowe? Zdaniem ekspertów nie należy tego oczekiwać. Wszystko dlatego, że fiskus wszelkie warunki do przyznania preferencji lub ulg każe interpretować ściśle.