statystyki

Nie trzeba płacić nienależnie wykazanego VAT

autor: Łukasz Zalewski15.06.2009, 03:00; Aktualizacja: 15.06.2009, 10:29

Jeśli VAT został nienależnie wykazany na fakturze, nie powinien być zapłacony. Przez różne orzeczenia sądowe jest tylko w wybranych regionach kraju. W pozostałych podatek jest płacony.

Reklama


Reklama


RAPORT

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie obowiązku zapłaty podatku nienależnie wykazanego na fakturze jest niejednolite. Zdaniem m.in. WSA w Białymstoku i Rzeszowie (sygn. akt I SA/Bk 19/08 i I SA/Rz 88/08, nieprawomocne) nawet faktury niedokumentujące faktycznych transakcji rodzą obowiązek zapłaty wykazanego w nich podatku należnego w świetle art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z nim w przypadku gdy osoba prawna, czy osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest zobowiązana do jego zapłaty. Zdaniem sądów z przepisu tego wynika, że każdy podmiot, który wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest zobowiązany do jego zapłaty.

Innego zdania jest WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 59/09, nieprawomocny) oraz eksperci.

Brak obowiązku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT w sytuacji, gdy istnieje możliwość skorygowania faktury, o której mowa w tym przepisie i zapobieżenia uszczupleniu należności budżetowych z tytułu podatku od towarów i usług. Z wykładnią WSA w Warszawie zgadzają się eksperci.

Kontrowersyjny pogląd

Marek Wojda, doradca podatkowy współpracujący z Baker & McKenzie, zwraca uwagę, że nie można zgodzić się z poglądem, zgodnie z którym obowiązek zapłaty podatku na podstawie art. 108 ustawy o VAT dotyczy również podatku nienależnie wykazanego na fakturze wewnętrznej, np. gdy podatnik błędnie rozpoznał import usług, pomimo że transakcja nie podlegała opodatkowaniu w kraju.

– Pogląd ten jest kontrowersyjny w świetle brzmienia krajowych przepisów o VAT. Jest też nieuzasadniony w świetle celu art. 203 Dyrektywy VAT, którego implementację stanowi art. 108 – mówi Marek Wojda.

Celem dyrektywy jest zapobieżenie ryzyku uszczupleń dochodów podatkowych w przypadku, gdy nienależnie wykazany na fakturze VAT zostałby bezprawnie odliczony przez nabywcę, a jednocześnie nie byłby zapłacony przez wystawcę faktury.

– Artykuł 203 Dyrektywy nie dotyczy dokumentów, takich jak istniejące na gruncie polskich przepisów o VAT faktury wewnętrzne – podkreśla Marek Wojda.

Możliwe odliczenie VAT

Stosowanie do faktur wewnętrznych art. 108 ust. 1 ustawy o VAT prowadziłoby do pewnego paradoksu, biorąc pod uwagę orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Ecotrade (C-95-96/07). Według Przemysława Skorupy, doradcy podatkowego współpracującego z Baker & McKenzie, z tego wyroku wynika, że podatnik nie może zostać pozbawiony prawa do odliczenia VAT, jeżeli nie rozliczył podatku w ramach importu usług (lub innej sytuacji, w której rozliczenie podatku leży po stronie nabywcy) z uwagi na błędną kwalifikację transakcji.

– W takiej sytuacji, aby zachować neutralność VAT, urząd skarbowy powinien uwzględnić w decyzji wymiarowej również podatek naliczony – mówi Przemysław Skorupa.

Biorąc to pod uwagę, niedopuszczalna byłaby sytuacja, gdy podatnik, który ze względu na błędną kwalifikację transakcji rozliczył podatek i wystawił fakturę wewnętrzną, byłby zobowiązany do zapłaty tego podatku na podstawie art. 108 ustawy o VAT, lecz bez prawa do jego odliczenia.

SĄDY O OBOWIĄZKU ZAPŁATY NIENALEŻNEGO VAT

● Wykazanie na fakturze nienależnego podatku powoduje obowiązek jej zapłaty

– WSA w Białymstoku (sygn. akt I SA/Bk 19/08, nieprawomocny)

– WSA w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 88/08, nieprawomocny)

● Nie ma obowiązku zapłaty faktury, jeśli wykazany na niej VAT jest nienależny

– WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 59/09, nieprawomocny)

● Podatnik nie może zostać pozbawiony prawa do odliczenia VAT, jeżeli nie rozliczył podatku z uwagi na błędną kwalifikację transakcji

– ETS w sprawach Ecotrade C-95-96/07

Ważne!

W świetle dyrektywy VAT nieuzasadniony jest pogląd, zgodnie z którym obowiązek zapłaty podatku dotyczy również podatku nienależnie wykazanego na fakturze wewnętrznej

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

Reklama

  • Staszek(2012-01-14 19:30) Odpowiedz 00

    Art. 75 Ordynacji podatkowej daje prawo kwestionowania zasadności podatku VAT i żądania stwierdzenia nadpłaty. Oznacza to, ze nabywając jakąś usługę czy towar, gdy faktura jest wadliwa, to muszę podatek zapłacić dostawcy i wystąpić do organu podatkowego o stwierdzenie nadpłaty, kwestionując naliczenie podatku. Podnieść należy, że jest to tryb ordynacji podatkowej, a tym samym obowiązują pojęcia definiowane przez Ordynacje podatkową.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama