RAPORT

Od 1 marca 2009 r. obowiązuje nowa ustawa o podatku akcyzowym, której uchwalenie wynikało z potrzeby lepszej harmonizacji polskich regulacji z przepisami wspólnotowymi. Zdaniem ekspertów z firmy ECDDP uchwalona zaledwie kilka miesięcy temu ustawa akcyzowa zawiera wiele rozwiązań, które poważnie utrudniają prowadzenie działalności przedsiębiorcom z branży akcyzowej, co rodzi potrzebę jej nowelizacji.

Wyroby zharmonizowane

Na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym z 23 stycznia 2004 r. tylko niektóre wyroby akcyzowe zaliczane do kategorii wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogły być importowane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy i takim wyrobem był np. gaz płynny. Na ten aspekt zwraca uwagę Małgorzata Marcyniuk, ekspert z ECDDP, która wyjaśnia, że na gruncie poprzedniej ustawy importowany z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy gaz mógł być wprowadzony do dowolnego składu podatkowego, w tym również do składu podatkowego, który nie jest składem prowadzonym przez importera.

– Obecna ustawa dopuszcza stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy względem szerokiej grupy wyrobów akcyzowych, natomiast ustanawia obowiązek wprowadzenia wyrobu do składu podatkowego importera – tłumaczy Małgorzata Marcyniuk.

Dodaje, że regulacja ta bardzo poważnie uderzyła w podmioty zajmujące się importem gazu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Przedsiębiorcy nieposiadający własnego składu podatkowego nie mogą importować gazu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

– Takie rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Wiele firm w obecnej sytuacji zmuszonych jest do radykalnych zmian zasad prowadzenia działalności gospodarczej bądź nawet do jej zaprzestania – komentuje Małgorzata Marcyniuk.