Poprawkę do projektu nowelizacji ustawy o akcyzie zgłosił poseł Marek Zieliński z PO. Przewiduje ona, że w przypadku samochodów osobowych typu ambulans, do podstawy opodatkowania akcyzą nie będzie wliczana wartość specjalistycznego sprzętu medycznego, który jest częścią wyposażenia pojazdu.

"Zmiana spowoduje obniżenie opodatkowania ambulansów" - tłumaczył poseł. Według niego, wartość samego pojazdu stanowi tylko ok. 30 proc. ambulansu. Naliczanie akcyzy od wartości całego pojazdu powoduje, że opodatkowany jest także sprzęt medyczny. Poseł wyjaśnił ponadto, że zmiana ma na celu wsparcie wymiany floty ambulansów.

Ministerstwo Finansów poparło zmianę, tłumacząc, że intencją resortu nie jest opodatkowanie akcyzą sprzętu medycznego.

Projekt nowelizacji ustawy o akcyzie przygotowali posłowie z komisji "Przyjazne Państwo"

Projekt nowelizacji ustawy o akcyzie przygotowali posłowie z komisji "Przyjazne Państwo". Przewiduje on ułatwienia dla importerów gazu płynnego oraz branży tytoniowej. Zgodnie z nim przywrócone ma być obowiązujące do 1 marca 2009 r. rozwiązanie przewidujące zawieszenie poboru akcyzy w przypadku importu gazu płynnego.

Ponadto projekt ma rozszerzyć możliwość stosowania tzw. ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego. Zabezpieczenia akcyzowe (np. gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe czy gotówka) ma zagwarantować pokrycie jednorazowego zobowiązania podatkowego (zabezpieczenie jednorazowe) lub - w przypadku firm zajmujących się obrotem wyrobami akcyzowymi w sposób ciągły - mogących powstać kolejnych zobowiązań (tzw. zabezpieczenie generalne).

Kolejna zmiana ma ułatwić sprzedaż po 30 czerwca 2009 r. wyrobów tytoniowych opatrzonych starymi znakami akcyzy. Wtedy tracą ważność znaki akcyzy na wyroby tytoniowe naniesione przed 1 stycznia br., kiedy wzrosła akcyza na te produkty.