ANALIZA

Podatnicy, którzy chcieli wysłać zeznanie roczne PIT-37 bez kwalifikowanego e-podpisu, natrafili na wiele problemów. Przykładowo, czytelniczka GP nie mogła wysłać swojego zeznania przez internet, mimo że kilkakrotnie sprawdzała dane, które wpisała w formularzu interaktywnym. Próbowała wyjaśnić, dlaczego system negatywnie zweryfikował zeznanie, ale w urzędzie skarbowym nie uzyskała pomocy.

– Wątpię, abym za rok znów próbowała wielokrotnie wysyłać zeznanie i tracić czas na złożenie e-formularza, tym bardziej że brak jest czytelnych objaśnień błędów – pisze czytelniczka.

Problemy mieli także użytkownicy serwisu ifirma.pl, za pomocą którego mogli wypełnić bezpłatnie roczne zeznania PIT-37 bez e-podpisu kwalifikowanego.

Jak informuje Joanna Zalewska, kierownik serwisu, 1300 użytkowników chciało złożyć e-PIT-37, ale pozytywnie zweryfikowanych, czyli przyjętych przez ministerstwo było tylko 45 proc., a więc nieco ponad 600 zeznań.

Brak poświadczenia

Jak mówi Joanna Zalewska, jeżeli podatnik, który chciał wysłać e-PIT-37, nie czekał na sprawdzenie statusu wysłanego zeznania, to może nie mieć świadomości, że nie złożył zeznania rocznego.

Arkadiusz Kwieciński z biura rachunkowego ARCO dodaje, że system funkcjonuje tak, że pliki, które są zinterpretowane jako błędne (od strony technicznej, nie merytorycznej), są odrzucane i nie ma możliwości wygenerowania urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO), zatem nie można uznać, że termin ich przesłania został zachowany. Niezłożenie w terminie zeznania to wykroczenie skarbowe, które jest zagrożone grzywną nakładaną przez urząd skarbowy w drodze mandatu do wysokości 2552 zł. W przypadku gdy sprawa trafi do sądu, maksymalna grzywna to nawet 25 520 zł.

Jak do takich sytuacji będzie podchodził fiskus? Trudno jednoznacznie stwierdzić, jak Ministerstwo Finansów potraktuje podatników, którzy podjęli próbę wypełnienia PIT-37 w formie elektronicznej, ale ze względów technicznych (zawieszenie czy błąd systemu) nie mają świadomości, że proces wysyłania formularza zakończył się niepomyślnie.

– Wydaje się, że w takiej sytuacji nie doszło do skutecz-nego złożenia zeznania, co w konsekwencji może oznaczać niedopełnienie obowiązku rozliczenia się z fiskusem – mówi Magdalena Podolska, konsultant z Accreo Taxand. Szymon Milczanowski z Ministerstwa Finansów uspokaja.

– Do każdej sprawy będziemy podchodzić indywidualnie. Może się okazać, że podatnik, który nie mógł wysłać e-PIT, jednak przeoczył jakiś błąd. Urząd skarbowy będzie badał, czy rzeczywiście dana osoba wypełniła obowiązek podatkowy, a jeśli nie wypełniła, sprawdzi, czy wynikało to z ograniczeń systemu, których podatnik nie mógł rozwiązać – tłumaczy Szymon Milczanowski.

Spokojni mogą być wszyscy podatnicy, którzy posiadają urzędowe potwierdzenie odbioru. Zgodnie z przepisami UPO jest dokumentem potwierdzającym złożenie zeznania podatkowego.

Ci, którzy nie złożyli zeznania lub nie mają potwierdzenia, mogą skorzystać z tzw. czynnego żalu. Pisemne przyznanie się do niedopełnienia obowiązku pozwoli uniknąć kary.