Przed sezonem letnim wiele firm rozważa zapewne zakup klimatyzatorów dla swoich pracowników, aby poprawić im warunki zatrudnienia. To niemały wydatek, warto więc zastanowić się, jak najkorzystniej rozliczyć ten zakup.

W praktyce spotkać można najczęściej trzy typy urządzeń klimatyzacyjnych: klimatyzatory przenośne, klimatyzatory typu split (składające się części wewnętrznej, zainstalowanej w pomieszczeniu, oraz z części zamontowanej na zewnątrz budynku), a także całe systemy klimatyzacyjne. Sposób amortyzacji będzie zależał od typu urządzenia.

W pierwszym przypadku firma może nie zaliczać urządzenia do środków trwałych, gdy jego wartość jednostkowa nie przekroczy 3,5 tys. zł. Jeśli jednak zaliczy klimatyzator do środków trwałych, może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania go do użytkowania lub w miesiącu następnym.

Natomiast w przypadku klimatyzatorów typu split i systemów klimatyzacyjnych sprawa jest już bardziej skomplikowana. Interpretacje organów podatkowych nie są w tym wypadku jednoznaczne. Jeśli bowiem zakupione urządzenie zostanie potraktowane jako odrębny środek trwały, to należy zakwalifikować je do grupy 653 KŚT Urządzenia klimatyzacyjne. Dla tej grupy stawka amortyzacji wynosi 10 proc. Można skrócić okres amortyzacji poprzez zastosowanie metody degresywnej.

Z kolei przy urządzeniach niestanowiących odrębnych środków trwałych mamy do czynienia z ulepszeniem środka trwałego, zwiększającym jego wartość początkową. Jeśli jednak wartość wydatków poniesionych na ulepszenie, czyli na zakup klimatyzatora, nie przekroczy w roku podatkowym 3,5 tys. zł, firma może poniesione wydatki zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów i nie zwiększać wartości początkowej budynku.

Taka sytuacja może wystąpić przy zakupie pojedynczych urządzeń, jeśli jednak w firmie planowany jest montaż całego systemu klimatyzacyjnego, to wydatki na pewno będą wyższe i wówczas będziemy mieli do czynienia ze zwiększeniem wartości początkowej budynku. W takiej sytuacji amortyzacji dokonuje się według stawki właściwej dla budynku.

Podstawa prawna

● Art. 15, art. 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).