Podatnicy chcieliby wprowadzenia ulgi związanej z oszczędzaniem na emeryturę oraz powszechnej ulgi na zakup leków - wynika z sondy GP.
SONDA
Ulgi podatkowe cieszą się dużą popularnością wśród podatników. Postanowiliśmy sprawdzić, czy oczekują oni od resortu finansów wprowadzenia nowych zwolnień. Z naszej internetowej sondy wynika, że podatnicy chcieliby otrzymać ulgę związaną z oszczędzaniem na cele emerytalne, ulgę na zakup leków, a także ulgę remontową.
- Dane z sondażu obrazują, co jest dla Polaków priorytetem: zdrowie, rodzina, własny kąt, zapewnienie bytu. Szczególnie interesująca wydaje się ulga na zakup leków - tu podatnicy życzyliby sobie czegoś powszechniej dostępnego niż obecna ulga rehabilitacyjna - komentuje Maria Kukawska, menedżer w Accreo Taxand.
Dodaje, że wobec nie najlepszej kondycji polskiej służby zdrowia warto, by ustawodawca zastanowił się nad zmodyfikowaniem tej ulgi. Podatnicy chcieliby również powrotu ulgi edukacyjnej bądź opracowania nowej ulgi wspierającej edukację.

Tęsknota za ulgami

W polskim systemie podatkowym można zauważyć powtarzającą się prawidłowość, kiedy po okresie likwidacji ulg następuje proces ponownego, i w większości wypadków chaotycznego, wprowadzania ich do systemu. Według Łukasza Strzelca, doradcy podatkowego, menedżera w Ernst & Young, obecnie jesteśmy na etapie, kiedy po likwidacji wielu ulg w PIT podatnicy zaczynają tęsknić za ponownym rozszerzeniem ich katalogu. Większość ulg, które zostały wymienione w sondzie GP, nadal obowiązuje lub też w tej lub innej formie już obowiązywało.

Ulgi obniżają podatek

Jest sprawą naturalną, że jeśli określona ulga jest dostępna, to podatnicy starają się z niej korzystać tak, aby obniżyć swoje zobowiązania. Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf podkreśla, że jest oczywiste, że podatnicy chcą nowych ulg, które mogą przynieść korzyści konkretnym gospodarstwom domowym.
- Jednak ulgi nie są dla najbiedniejszych. Ulga wiąże się zazwyczaj najpierw z koniecznością poniesienia wydatków. Aby je zrealizować, trzeba mieć środki - podkreśla Katarzyna Bieńkowska.
Dodaje, że deklaracje co do oczekiwań w zakresie ulg niekoniecznie idą w parze z rzeczywistymi finansowymi możliwościami ich wykorzystania. Pokazuje to choćby konstrukcja istniejącej ulgi na dzieci. Poza tym na wprowadzenie bądź przywrócenie przynajmniej niektórych z wspomnianych ulg raczej nie można liczyć, gdyż zwyczajnie nie ma na to warunków budżetowych. Ktoś bowiem musiałby sfinansować ograniczenie wpływów z PIT.

Ustawodawca ma cel

Ustawodawca wprowadza ulgi podatkowe z zamiarem pobudzania podatników do określonych działań. Według Marii Kukawskiej, sonda GP pozwala na spojrzenie z drugiej strony - wprowadzenia jakich stymulacji życzyliby sobie sami podatnicy. Okazuje się, że w wielu przypadkach zamiar ustawodawcy i życzenia podatników się spotykają. Dziś mamy ulgę na dzieci, ulgę na internet, rehabilitacyjną czy odpis dotyczący darowizn.
Zdaniem ekspertów droga do konstrukcji racjonalnego podatku dochodowego nie prowadzi przez mnożenie ulg, lecz przez jak najdalej idące upraszczanie systemu i obniżanie stawek.

Wsparcie dla oszczędności

Każda nowa ulga to dodatkowe komplikacje.
- To, nad czym warto faktycznie się zastanowić, to ewentualne premiowanie/zachęta podatkowa do oszczędzania na emeryturę, przy czym w tym konkretnym przypadku nie wolno pominąć rzeszy podatników prowadzących indywidualną działalność gospodarczą - podpowiada Katarzyna Bieńkowska.
Natomiast Łukasz Strzelec podkreśla, że ulgi związane z oszczędzaniem na przyszłą emeryturę obowiązują w wielu innych systemach podatkowych i w większości przypadków cieszą się zasłużonym powodzeniem. Wydaje się, że również w Polsce, gdzie przewidywania dotyczące przyszłych wypłat emerytalnych z ZUS i OFE nie pozostawiają złudzeń co do ich wysokości, ze wspomnianej ulgi skorzystałoby wielu podatników.
- W związku z obecną sytuacją gospodarczą oraz problemami rządu w domknięciu budżetu, w najbliższym okresie nie należy się spodziewać znaczącej rozbudowy systemu ulg - w tym wprowadzenia ulgi związanej z oszczędzaniem na emeryturę - konkluduje Łukasz Strzelec.
9 DNI zostało do rocznego rozliczenia PIT