Przedsiębiorcy rozliczają się z dochodów lub uzyskanej straty w zeznaniu rocznym na formularzu PIT-36 (opodatkowani według skali) lub na formularzu PIT-36L (opodatkowani 19-proc. podatkiem liniowym). Gdy przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą, nadal jest traktowany, jakby ją prowadził, do celów złożenia zeznania rocznego. Oznacza to, że przedsiębiorca, który był opodatkowany według skali, ale zawiesił działalność gospodarczą i uzyskał w okresie zawieszenia dochody ze stosunku pracy, będzie się rozliczał na formularzu PIT-36, a nie na PIT-37.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej, która jest możliwa na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podatnik jest zwolniony w zakresie tej działalności z wpłacania zaliczek na podatek w ciągu roku. Jednocześnie w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może: wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów; przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności (ma obowiązek regulować zobowiązania); zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

W konsekwencji w zeznaniu rocznym może wykazać przychody lub koszty z działalności gospodarczej. Skoro tak, to właściwym formularzem do rozliczenia będzie PIT-36, w którym w odpowiednich rubrykach przedsiębiorca rozliczy działalność, a w innych przychody ze stosunku pracy.

14 DNI zostało do rocznego rozliczenia PIT