Czy druki zeznań są zmieniane

Przy rozliczeniu PIT za 2007 rok podatniczka pobrała z urzędu skarbowego kilka druków PIT-37, żeby mieć je w zapasie. Czy może w rozliczeniu za 2008 rok skorzystać z tych druków?

Nie Zarówno formularze PIT, jak i załączniki do nich zmieniają się co roku. W praktyce wiele osób stosuje druki z lat wcześniejszych. To niestety błąd. Zmiany w formularzach czasem są niewielkie, np. zmienia się numeracja pozycji, ale czasem zmiany są poważne, np. w zeznaniu za 2009 rok trzeba będzie wypełnić dodatkową rubrykę w załączniku PIT/O, gdy podatnik będzie korzystał z ulgi na dziecko. Aktualne formularze można pobrać w każdym urzędzie skarbowym bądź ze stron internetowych Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl lub www.szybkipit.pl.

Podstawa prawna

● Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy w zeznaniu podaje się swój NIP

Podatniczka po raz pierwszy będzie wypełniać PIT-37 za 2008 rok. Czy w pierwszej pozycji poświęconej NIP musi wpisać swój NIP?

Tak W pozycji 1 formularza PIT-37 podatnik wpisuje swój NIP. Zresztą rubryka ta oznaczona jest jako: Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. Jeśli podatnik nie ma nadanego NIP, razem z rocznym zeznaniem podatkowym powinien złożyć zgłoszenie identyfikacyjne o jego nadanie. Robi się to przez złożenie formularza NIP-3.

W praktyce zdarzają się przypadki, że podatnicy nie wykazują numeru NIP lub przez pomyłkę przepisują z informacji PIT-11 bądź PIT-11A NIP płatnika. W zeznaniach wspólnych małżonków także niejednokrotnie numery NIP zostają zamienione.

Podstawa prawna

● Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

● Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy dane trzeba aktualizować
- Czy brak podpisu podatnika to błąd
- Czy trzeba podać numer konta bankowego
- Czy trzeba przestrzegać limitów ulg
- Czy 1 proc. podatku przekaże urząd
- Czy razem z zeznaniem wypełniać załączniki
- Czy ważne jest terminowe rozliczenie
- Czy podatek ze zbycia domu trzeba wykazać
- Czy rozliczenie przez płatnika wystarcza.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.