Ministerstwo Finansów planuje uproszczenie sposobu informowania organizacji pożytku publicznego o przekazanym 1 proc. podatku. Obecnie każdy urząd skarbowy przesyła oddzielną informację na ten temat.

Takie zapewnienia GP otrzymała od Andrzeja Parafianowicza, wiceministra finansów, który wyjaśnił nam, że obecnie zdarza się, że koszt przesyłki pocztowej przewyższa wartość 1 proc., o którym urząd musi poinformować organizację. Tymczasem zbiorczą informację może przesłać Ministerstwo Finansów.
– Zmniejszy to koszty informowania, a także liczbę przetwarzanych w urzędach dokumentów. Zmiana powinna też ucieszyć same organizacje pożytku publicznego – komentuje Andrzej Parafianowicz.

Zdaniem organizacji pożytku publicznego to pomysł, który uprości obowiązki urzędnikom. Zastrzegają jednak, że takie rozwiązanie może m.in. wydłużyć okres przekazywania danych organizacjom.

Minusem dotychczasowego mechanizmu jest pewien chaos informacyjny, który wynika z tego, że urzędy wysyłają informacje na temat przekazanych przez podatników środków w różnym czasie. Na ten aspekt zwraca uwagę Ewa Sobczyk, prezes Fundacji Banku Zachodniego WBK, która wskazuje, że zdarzały się przypadki, że pismo z urzędu dochodziło do organizacji nawet w listopadzie czy grudniu.

Zdaniem Tomasza Schimanka, eksperta z Akademii Rozwoju Filantropii, przekazywanie informacji o odpisie 1 proc. przez urzędy skarbowe organizacjom pożytku publicznego wymaga uporządkowania i ujednolicenia.

W ubiegłym roku urzędy skarbowe stosowały bardzo różne praktyki w tym zakresie. Niektóre urzędy przesyłały informacje zbiorczo, inne po każdej wpłacie. Zdarzały się przypadki, w których urzędy przekazywały organizacjom pełne dane podatników, łącznie z numerami NIP, ale najczęściej organizacje nie otrzymywały żadnych danych o osobach, które przekazały na ich rzecz swój 1 proc.

Czy każdy urząd informował, ilu podatników przekazało 1 proc. podatku ? Dlaczego eksperci uważają, że pomysł, aby Ministerstwo Finansów przekazywało informacje o wpłatach 1 proc., nie jest dobry?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.