Jak dowiedziała się PAP w biurze komisji, o zawieszenie dyskusji nad projektem wnosili przedstawiciele OPZZ. Przerwa w pracach ma potrwać do czasu, aż partnerzy społeczni wypracują rozwiązania w tej sprawie.

Projekt przygotowany przez komisję "Przyjazne Państwo" przewiduje poszerzenie zwolnienia dla świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych m.in. o bony i talony. Utrzymany ma być limit zwolnienia do świadczeń nie przekraczających 380 zł rocznie. Złożona do projektu autopoprawka ma na celu - zdaniem jej autorów - doprecyzować nowelizację.

Decyzję komisji o wstrzymaniu prac pozytywnie oceniła Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP).

"Dyskusja nad projektem ustawy w aktualnej formie, przed wypracowaniem szczegółowego stanowiska przez partnerów społecznych, mogła przynieść szkody projektowanej regulacji" - uważa ekspert KPP, Adam Ambrozik.

KPP zaznacza, że 13 marca 2009 roku w "Pakiecie Działań Antykryzysowych" organizacje pracodawców oraz związki zawodowe zgodziły się na zwolnienie z PIT świadczeń będących przedmiotem projektu. Według organizacji, jest to jedno z rozwiązań mających na celu łagodzenie skutków kryzysu.

Komisja skierowała do dalszych prac w podkomisji inne projekty zmian w ustawach podatkowych

Jednocześnie komisja skierowała do dalszych prac w podkomisji inne projekty zmian w ustawach podatkowych. Jedna z propozycja zmian w ustawie o PIT ma podnieść do 500 zł limit podatku od nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych od firm w związku z promocją lub reklamą. Chodzi głównie o prezenty i gadżety reklamowe. Obecnie limit ten wynosi 100 zł. Jeżeli wartość prezentu przekroczy 100 zł, firma musi wypełnić deklarację PIT-8C.

Drugi projekt ma umożliwić zaliczenie do kosztów podatkowych wartości VAT należnego od wartości towarów podlegających tzw. sprzedaży premiowej. Chodzi o podatek od nagród rzeczowych przyznawanych w zamian za zakup określonego produktu.

Z kolei projekt senacki ma umożliwić pracę w ramach jednoosobowej firmy dla byłego pracodawcy bez utraty prawa do 19 proc. podatku liniowego.

Do podkomisji skierowano także projekty nowelizacji ustawy o VAT. Jeden z nich ma m.in. odebrać ministrowi finansów prawo do określania w rozporządzeniu, które grupy podatników mają stosować kasy fiskalne. Drugi zmierza do likwidacji nadmiaru obowiązków administracyjnych związanych z aktualizacją podstawowych danych identyfikacyjnych dla przedsiębiorców.

Podkomisja zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (oraz CIT i PIT) wydłużający czas, w którym centra badawczo-rozwojowe będą mogły korzystać z funduszu innowacyjnego bez utraty prawa do podatkowej ulgi na innowacyjność.

Z kolei propozycje zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, który także został skierowany w czwartek do podkomisji, przewidują, że dzierżawca lub najemca nie będzie musiał wybierać ryczałtu podatkowego przed podpisaniem umowy dzierżawy czy najmu. Dzięki temu od razu będzie mógł wziąć zaliczkę lub pierwszy czynsz.

Podkomisja będzie pracować nad nowymi rozwiązaniami w Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nimi urząd skarbowy będzie musiał poinformować podatnika - a nie jak dotąd tylko izbę skarbową, celną czy inspektora kontroli skarbowej - o tym jak ustosunkował się do jego odwołania.