Do 0 proc. obniżona została stawka podatku na wyroby medyczne oraz środki ochrony przeznaczone do zwalczania epidemii. Preferencja dotyczy darowizn na rzecz instytucji, które walczą z COVID-19 i obowiązuje już od 1 lutego br.
Wynika tak z rozporządzenia ministra finansów z 25 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 527). Ma ono moc wsteczną. Stawka 0 proc. nie dotyczy tylko darowizn przekazanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia (tj. 25 marca br.), ale też wcześniejszych od 1 lutego 2020 r. Obowiązuje do 31 sierpnia br.
Towary objęte stawką 0 proc. VAT to:
  • wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro,
  • szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna,
  • produkty lecznicze i substancje czynne w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.),
  • produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące,
  • specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie,
  • środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.
Zerowa stawka obowiązuje pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim wymienione towary muszą być przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej przez koronawirusa.
Trzeba je przekazać w formie darowizny na rzecz:
  • Agencji Rezerw Materiałowych,
  • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,
  • szpitali zakaźnych – przekształconych w jednoprofilowe szpitale zakaźne (tzw. szpitale jednoimienne).
Darowizny muszą być udokumentowane. Jeżeli zostały przekazane w okresie od 1 lutego do dnia wejścia rozporządzenia w życie (czyli do 25 marca br.), to konieczne jest pisemne potwierdzenie przekazania kupionych lub wyprodukowanych produktów.