RAPORT

Tylko do jutra, 20 stycznia, podatnicy mają czas na wybór formy opodatkowania. Podatnicy mogą wybierać spośród: zasad ogólnych, czyli roz- liczeń według progresywnej skali PIT ze stawkami 18 i 32 proc.; liniowego PIT ze stawką 19 proc.; ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej.

Oświadczenie o wyborze jednej z tych form muszą złożyć najpóźniej jutro podatnicy, którzy chcą zmienić sposób rozliczeń z fiskusem.

Kto składa oświadczenie

Na wybór lub zmianę określonej formy opodatkowania w 2009 roku podatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz uzyskujący przychody z najmu mają czas do wtorku 20 stycznia. Jak zauważyła Sylwia Janek, doradca podatkowy, konsultant w PricewaterhouseCoopers, podatnicy, którzy wcześniej nie składali oświadczeń, będą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali PIT. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą zmienić dotychczasową formę opodatkowania i spełniają ustawowe warunki, konieczne jest złożenie we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenia, że w danym roku podatkowym będą rozliczać swoje przychody (docho- dy) odpowiednio według: 19-proc. stawki liniowej, skali podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

- Wskazany termin jest nieprzekraczalny. Oznacza to, że złożenie oświadczenia po 20 stycznia skutkuje bezpowrotnie utratą prawa do wyboru formy opodatkowania na dany rok - stwierdza Sylwia Janek.

Dodaje, że wyjątek stanowią podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w trakcie roku. W takim przypadku oświadczenie składa się do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Decyzja o sposobie opodatkowania dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do 20 stycznia roku podatkowego powiadomi w formie pisemnej o zmianie sposobu opodatkowania lub o likwidacji działalności gospodarczej.

- Osoby osiągające zyski z najmu, jeśli nie zdecydują inaczej, rozliczają dochody według zasad ogólnych. Mogą one również wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jednak nie później niż do 20 stycznia - podpowiada Sylwia Janek.

Podkreśla, że małżonkowie, którzy chcą, aby podatek z najmu rozliczało jedno z nich, muszą składać w urzędzie skarbowym wspólne oświadczenie, nawet jeśli w 2009 roku będą uzyskiwać dochody z tej samej umowy najmu oraz podobne oświadczenie składali w roku ubiegłym. Dotyczy to również opodatkowania ryczałtem, wówczas małżonkowie składają takie oświadczenie do 20 stycznia każdego roku podatkowego.