Do kosztów uzyskania przychodów nie będą zaliczane odpisy amortyzacyjne od nieruchomości oddanych do nieodpłatnego używania.
Udostępniający nieodpłatnie nieruchomości nie będą już ich amortyzować za miesiące, w których były one oddane do nieodpłatnego używania. Jak wyjaśnia Waldemar Szewc, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego A. F. O., wprowadzone zmiany związane są z usunięciem z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przepisu stanowiącego o uzyskaniu przychodu przez podmiot udostępniający nieodpłatnie nieruchomość do używania innym podmiotom.
- W stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r. udostępniający taką nieruchomość powinien ustalić we właściwy sposób osiągnięty przez siebie przychód (art. 13 ustawy o CIT, t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - wyjaśnia doradca podatkowy. A zatem przychód powstaje zarówno po stronie udostępniającego nieruchomość, jak i korzystającego z tej nieruchomości.
Dlatego - dodaje Waldemar Szewc - w ustawach znajdowały się również stosowne przepisy, umożliwiające uznanie za koszt uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej oddanej do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości za miesiące, w których składnik ten był oddany do nieodpłatnego używania.
Zdaniem doradcy podatkowego przepisy mówiące o możliwości uznania za koszt podatkowy takich odpisów amortyzacyjnych były niewątpliwie korzystne dla podatnika, gdyż umożliwiały w ten sposób pomniejszenie podstawy opodatkowania.
- Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogiczna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upraszczają obecny stan prawny, wyłączając z podstawy opodatkowania przychód osiągnięty przez udostępniającego - tłumaczy Waldemar Szewc.
A zatem podmiot udostępniający nieodpłatnie nieruchomość nie będzie od 1 stycznia 2009 r. mógł zwiększyć w ten sposób swoich kosztów podatkowych, ponieważ nie powstaną u niego przychody z powyższych tytułów.