ROZMOWA

•  Serwis Monetto.pl zajmuje się udzielaniem pożyczek. Nie jest to jednak bank internetowy. Jak będzie wyglądała procedura udzielania pożyczek przez państwa serwis?

- Każdy z użytkowników, chcących zaciągnąć lub udzielić pożyczki za pośrednictwem Monetto.pl będzie musiał przejść przede wszystkim procedurę weryfikacji. W przypadku pożyczkodawców sprawdzana będzie jedynie tożsamość. Natomiast pożyczkobiorcy zostaną skontrolowani także pod kątem sytuacji finansowej.

Każdy pożyczkobiorca, za pośrednictwem InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej, zostanie również sprawdzony pod kątem obecności w Ewidencji Dłużników oraz w bazie Biura Informacji Kredytowej i Bankowym Rejestrze Dłużników Związku Banków Polskich. Tak zweryfikowany biorca określi graniczne warunki swojej oferty i złoży ją w formie licytacji. By stać się jeszcze bardziej wiarygodnym dla pożyczkodawców, będzie mógł w serwisie umieścić dodatkowe informacje o sobie, zbierać rekomendacje i tworzyć całe zaplecze social serwisu.

•  Czyli na ofertę pożyczkobiorcy będą odpowiadać pożyczkodawcy?

- Tak. Na ofertę biorcy odpowiadać będą dawcy, którzy zaoferują powierzenie konkretnych środków na minimalnych, zadanych przez siebie, parametrach granicznych. Nasz algorytm, bazując na nich, obliczy najlepsze warunki dla każdej ze stron. Po ich spełnieniu transakcja będzie finalizowana.

•  Kto z takiej pożyczki skorzysta?

- Każdy obywatel polski, powyżej 18 roku życia, posiadający pełnię zdolności do czynności prawnych, który pomyślnie przejdzie opisaną procedurę weryfikacyjną.

•  Czy wiedzą państwo, że zaciągając pożyczkę od osoby fizycznej przez internet trzeba będzie zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i złożyć w urzędzie skarbowym odpowiednią deklarację podatkową?

- Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, na pożyczkobiorcy ciąży obowiązek zapłaty 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten, podobnie jak i złożenie deklaracji w ciągu 14 dni, pojawia się dopiero po przekroczeniu progów wymienionych w ustawie. Dotyczy zatem osób, które uzyskają pożyczki przekraczające 5 tys. zł od jednego pożyczkodawcy w ciągu trzech kolejnych lat lub 25 tys. zł od wielu pożyczkodawców. Jeśli wymienione progi nie zostaną przekroczone, zgodnie z naszymi ekspertyzami, nie występuje obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

•  Rzeczywiście obowiązują wskazane przez pana limity. Czy będą państwo pilnować, aby pożyczki mieściły się w tych limitach, aby uniknąć rozliczeń z fiskusem?

- Będziemy informować naszych użytkowników o tym, że przekroczenie limitów skutkuje pojawieniem się obowiązków podatkowych. Jeżeli mimo wszystko pożyczkobiorca zdecyduje się na zaciągnięcie pożyczki ponad wskazane limity, otrzyma od Monetto.pl zestaw informacji i instrukcji.

•  Jeśli Monetto.pl będzie pożyczkodawcą, również państwo będą mieć obowiązki podatkowe. Czy udzielane przez państwa pożyczki będą oprocentowane?

- Monetto.pl nie jest stroną transakcji. Dlatego obowiązek zapłaty podatku spoczywać będzie na użytkowniku indywidualnym, który udzieli pożyczki. Będzie on zobowiązany zapłacić, w cyklu rocznym, ryczałtowy podatek dochodowy w wysokości 19 proc. od sumy zarobionych odsetek. W tym celu będzie musiał dokonać rozliczenia za pomocą formularza PIT-38. Należy dodać, że w tym przypadku nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

•  Jakie zalety ma pożyczka udzielana przez Monetto.pl?

- Będzie to pożyczka bezpieczna i łatwa do uzyskania. Będzie również dużo tańsza dla biorcy, w porównaniu z ofertą banków i instytucji parabankowych. Skorzystanie z Monetto.pl będzie również atrakcyjną alternatywą inwestycyjną dla pożyczkodawców.

Poza tym Monetto.pl jako serwis typu social lending jest formą finansowania niezwykle elastyczną. Tu użytkownicy ustalają indywidualne warunki.