Czy wiadomo, jaki poziom opodatkowania papierosy osiągną w przyszłym roku?

Jeszcze tego nie wiemy. Zobaczymy, jak tegoroczne zmiany przełożą się na średnią cenę. Chodzi o wprowadzaną od 2011 roku 4-proc. podwyżkę akcyzy. Zakładamy, że powinniśmy osiągnąć opodatkowanie na poziomie 70 – 72 euro na 1000 sztuk papierosów. Kolejny krok będzie zależał od osiągniętych efektów i opodatkowania papierosów w krajach UE sąsiadujących z Polską.

Na co mogą liczyć podatnicy w przyszłym roku?

Od 1 stycznia ruszy Centrum Informacji Służby Celnej z nr tel. 801 470 477. Będzie ono działać w Cieszynie, czyli bardzo blisko Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) w Bielsku Białej. Infolinia Służby Celnej będzie stworzona na wzór KIP, tylko bez udzielania wiążących interpretacji.

Czy KIP nie będzie już udzielała informacji w zakresie akcyzy?

Oczywiście nadal będzie udzielał takich informacji. W Centrum Informacji Służby Celnej będzie można przede wszystkim uzyskać pomoc z zakresu prawa celnego, ale będą udzielane też podstawowe informacje z zakresu spraw akcyzowych czy hazardowych. W tych jednak obszarach infolinia Służby Celnej będzie bardziej ukierunkowana na kwestie proceduralne związane z kontrolą czy udzielaniem pozwoleń. To będzie coś w rodzaju doradztwa dotyczącego kontaktu z organem celnym w zakresie spraw celnych, akcyzowych i hazardowych.

Jakie jeszcze będą podejmowane inicjatywy?

Tak. W związku z elektronizacją sprawozdań Intrastat planujemy centralizację ich przyjmowania. Od lutego 2011 r. uruchamiamy jedną jednostkę – w Szczecinie – dedykowaną statystyce w obrocie wewnątrzwspólnotowym. W tym zakresie liczymy na upowszechnienie formy elektronicznej. Dziś zgłoszenia elektroniczne stanowią ok. 60 proc. Chcemy osiągnąć poziom bliski 100 proc. Elektronizacja i koncentracja zadania da nam dwa efekty. Po pierwsze, zmniejszenie liczby błędów. Po drugie, usprawnienie obsługi podatników. Obecnie w całym kraju Intrastatem zajmuje się ok. 150 osób. W Szczecinie będzie to nieco ponad 80. To pokazuje, że racjonalizujemy też zatrudnienie.

W przyszłym roku ma wejść w życie ustawa ograniczająca bariery administracyjne. Wpłynie ona na relacje podatnik – Służba Celna?

Tak. Chodzi o wprowadzenie oświadczeń zamiast zaświadczeń. Podatnik będzie mógł wybrać, czy składać oświadczenie, czy zaświadczenie w sprawach związanych z udzielaniem pozwoleń z zakresu prawa celnego.

Czy nastąpią zmiany w zakresie hazardu prowadzonego w internecie?

Kluczowa jest tu nowelizacja ustawy hazardowej, która obecnie jest w notyfikacji. Przewiduje ona możliwość legalnej organizacji zakładów wzajemnych w Polsce poprzez internet. Liczymy, że na początku roku projekt nowelizacji trafi do parlamentu. W maju lub czerwcu mógłby wejść w życie. Będzie to dobry, wystarczający czas na przygotowanie się operatorów do organizacji zakładów wzajemnych przed mistrzostwami Euro 2012. Ważnym elementem w tej nowelizacji jest również jasno określona właściwość miejscowa dla urządzania gier poprzez internet. Obecnie trudno było zidentyfikować, gdzie się odbywa gra. Nie było określone w przepisach, czy tam, gdzie jest terminal dostępowy, czy tam, gdzie jest serwer. Nowela ustala, że jest to miejsce dostępu do internetu. To pozwoli ograniczyć urządzanie nielegalnych gier przez internet w Polsce i nielegalną konkurencję dla tych, którzy organizują gry legalnie.

A co z loteriami fantowymi?

Projektowana nowelizacja ustawy hazardowej przewiduje złagodzenie wymogów wobec organizatorów loterii fantowych o niskiej wartości puli wygranych. Projekt zakłada zmniejszenie opłaty za udzielenie zezwolenia na loterie fantowe lokalne z 1,7 tys. zł do 170 zł oraz zwolnienie osób prowadzących małe loterie z obowiązku posiadania świadectwa zawodowego. Osoby te będą musiały jedynie przedstawić oświadczenie o znajomości przepisów w zakresie loterii fantowych.

W połowie przyszłego roku celnicy otrzymają prawo prowadzenia obserwacji.

Starannie się do tego przygotowujemy. Minister finansów podpisał już rozporządzenie dotyczące prowadzenia obserwacji. Jesteśmy na etapie doboru ludzi do tych zadań. Finalizujemy prace nad instrukcją wykonywania czynności obserwacji. W styczniu ruszają szkolenia realizowane przez specjalistów z innych służb. W połowie przyszłego roku powinniśmy osiągnąć zdolność realizacji tych zadań.

Czy coś jeszcze zmieni się w służbie?

Teraz podejmujemy decyzje stworzenia grupy zadaniowej do spraw e-handlu. Do tej pory kanał dystrybucji, jakim jest internet, był jednym z zadań każdej komórki analizy ryzyka i kontroli w izbach celnych. Chcemy rozpoznanie i analizę tego obszaru skoncentrować w jednym miejscu, po to aby skuteczniej monitorować internet z punktu widzenia obrotu wyrobami akcyzowymi i innymi towarami podlegającymi ograniczeniom lub zakazom kontrolowanym przez Służbę Celną. Ten zespół będzie powołany w ramach jednej z funkcjonujących izb, w której znajdą zatrudnienie specjaliści z tej dziedziny. Wyniki swojej pracy będą przekazywać komórkom kontrolnym w całej Polsce. Na początku przyszłego roku podpiszę decyzję w tym zakresie.