MAGDALENA MAJKOWSKA:

Czy sprzedaż przez internet to szczególny rodzaj transakcji z punktu widzenia prawa podatkowego?

ŁUKASZ WOJTKOWIAK:

Sprzedaż przez internet to rodzaj umów sprzedaży zawieranych na odległość. Może być dokonywana za pośrednictwem własnej strony sprzedawcy, związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa, bądź za pośrednictwem, np. serwisu aukcyjnego. Najpopularniejsze z nich są traktowane przez przedsiębiorców jako stałe miejsce prowadzenia sprzedaży, a wystawiane przez nich towary oferowane są po sztywnych, z góry ustalonych cenach, bez elementu licytacji. Umowy mogą być też zawierane przez wymianę e-maili. Natomiast samo formalne zawarcie umowy sprzedaży nie ma bezpośredniego przełożenia na powstanie obowiązku podatkowego w VAT. Ten moment oceniany jest na podstawie innych zdarzeń: otrzymania zapłaty przez sprzedającego, wydania przez niego towaru bądź wystawienia faktury.

Czy ogólna zasada powstania obowiązku podatkowego w momencie wydania towaru bądź z chwilą wystawienia faktury, nie później niż siódmego dnia od wydania towaru, ma zastosowanie przy sprzedaży internetowej?

Reguła ta znajdzie zastosowanie w rzadkich sytuacjach, gdy nabywca odbiera kupiony towar osobiście, jednocześnie płacąc cenę oraz w przypadku, gdy kupujący po otrzymaniu towaru od przewoźnika płaci cenę bezpośrednio na rzecz sprzedającego, np. na jego rachunek bankowy.

Jeśli sprzedawca wysyła towar do nabywcy za zaliczeniem pocztowym, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania zapłaty za wysłany towar, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT. Ten szczególny moment powstania obowiązku podatkowego znajdzie zastosowanie we wszystkich sytuacjach, w których kupujący w momencie odbioru towaru uiszcza cenę do rąk doręczyciela, a ten przekazuje należność sprzedawcy. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania pieniędzy, nawet jeśli sprzedawca wystawił wcześniej fakturę VAT lub paragon dokumentujący sprzedaż.

Jak rozliczyć VAT, gdy kupujący płaci za towar z góry przed jego wysyłką przez sprzedającego?

Obowiązek podatkowy u sprzedającego powstanie w chwili otrzymania przez niego płatności. W tym wypadku sprzedający otrzymał należność przed wydaniem towaru i to zdarzenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Wystawioną fakturę lub paragon sprzedawca może wysłać razem z towarem. Wtedy sam moment wydania towaru, w tym sposób jego dostarczenia do kupującego, nie ma już znaczenia.