Czego dotyczy rozporządzenie ministra finansów z 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Celem rozporządzenia ministra finansów z 7 maja 2010 r. jest zwiększenie efektywności kontroli obrotu wyrobami akcyzowymi. Dotychczas kontrola ta polegała na sprawowaniu szczególnego nadzoru podatkowego u przedsiębiorców. Obecnie celnicy zostaną skierowani do kontroli doraźnych.

Jakich zmian mogą oczekiwać przedsiębiorcy, którzy są podatnikami akcyzy?

Obecnie tylko niektóre podmioty będą objęte kontrolą stałą polegającą na ciągłej obecności funkcjonariusza w zakładzie. Kontrola stała (szczególny nadzór podatkowy) ma być sprawowana w podmiotach wytwarzających, oczyszczających, odwadniających alkohol etylowy oraz produkujących napoje spirytusowe. Zdaniem Ministerstwa Finansów uzasadnia to wysoka stawka akcyzy na te napoje alkoholowe. Właściwy naczelnik urzędu celnego będzie mógł również zdecydować o objęciu kontrolą stałą inne podmioty.

Jak przedsiębiorcy powinni przygotować się do nowych regulacji, które wchodzą w życie 5 czerwca tego roku?

Przedsiębiorcy, którzy mogą być objęci kontrolą stałą, muszą wyjaśnić z właściwym miejscowo naczelnikiem urzędu celnego, czy celnik pozostanie w ich zakładzie. Naczelnik powinien o tym zawiadomić co najmniej na 7 dni przed objęciem tą formą kontroli. Z kolei podatnicy, u których nie będzie takiej kontroli, np. producenci piwa, muszą określić na podstawie rozporządzenia, jakie obowiązki na nich spoczywają w zakresie kontroli celnej.

Zakres tych obowiązków niewiele się zmienił, należy więc przygotować się organizacyjnie na to, że celników trzeba będzie informować lub wzywać. Wymaga to stworzenia odpowiednich procedur wewnętrznych dotyczących obrotu wyrobami akcyzowymi, gdyż ze względu na brak celników przedsiębiorcy muszą być bardziej zaangażowani w ten obrót.