ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA

Firma Deloitte na zlecenie Ministerstwa Gospodarki prowadzi pomiar obciążeń administracyjnych. Czy to prawda?

DIONIZY SMOLEŃ*

Tak. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach programu Ministerstwa Gospodarki „Reforma Regulacji”. Ma on na celu zidentyfikowanie najbardziej uciążliwych przepisów prawa oraz pomiar kosztów wynikających dla przedsiębiorców z ich stosowania.

Jednym z obszarów, który podlega badaniu, jest prawo podatkowe. Co dokładnie w tym zakresie jest sprawdzane?

W ramach prawa podatkowego badane są m.in. obowiązki wynikające z następujących aktów prawnych: ustawy o CIT, ustawy o PIT, Ordynacji podatkowej, ustawy o kontroli skarbowej, prawo celne, ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku leśnym, rozporządzenie ministra finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, rozporządzenie ministra finansów w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Na czym polega badanie?

W trakcie wywiadów bezpośrednich z przedsiębiorcami zbierane są informacje dotyczące czasochłonności oraz częstotliwości wykonywania obowiązków informacyjnych nałożonych na nich. Przedsiębiorcy są pytani m.in. o czas poświęcony na wypełnianie obowiązków informacyjnych, stopień irytacji ze względu na dane obciążenie, sposoby uproszczenia prawa.

Na jakim etapie jest badanie?

Wywiady bezpośrednie z przedsiębiorcami są w trakcie realizacji i zostaną zakończone w maju.