ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA

Od 1 stycznia 2011 r. zmieni się stawka akcyzy na wyroby tytoniowe. Dlaczego?

JACEK KAPICA*

To skutek zmiany dyrektywy Unii Europejskiej, która weszła w życie w lutym 2010 r. Dyrektywa ta przewiduje, że w 2014 roku akcyza na 1000 sztuk papierosów wzrośnie z obecnego poziomu 64 euro do 90 euro.

Czy Polska musi też w 2014 roku osiągnąć minimum 90 euro?

W toku prac nad tą dyrektywą zabiegaliśmy o przedłużenie okresu, w którym powinniśmy dostosować naszą akcyzę do minimum 90 euro. Dzięki temu Polska wraz z niektórymi innymi krajami UE wynegocjowała dłuższy termin dostosowania, tj. do 31 grudnia 2017 r. Zatem od 1 stycznia 2018 r. akcyza dla wszystkich papierosów nie będzie mogła być niższa niż 90 euro na 1 tys. sztuk papierosów.

Czy wartość, od której liczona jest akcyza, pozostanie bez zmian?

Nie. Zmienia się odnośnik ustalania akcyzy. Obecnie 64 euro ustalane jest od 1000 sztuk z grupy najpopularniejszych papierosów i nie może stanowić mniej niż 57 proc. ceny (przyp. red. najpopularniejsza kategoria cenowa – NKC), a od przyszłego roku będzie to 64 euro od 1000 sztuk każdego rodzaju papierosów i nie mniej niż 57 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży). Czyli pierwszy problem, który rozwiązujemy już od 1 stycznia 2011 r., to dostosowanie stawki akcyzy w wysokości 64 euro od każdego rodzaju papierosów.