ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA

Ostatnio pojawiły się informacje, że Ministerstwo Finansów kończy prace nad projektem ustawy, która wprowadzi zwolnienie z VAT od charytatywnych SMS-ów. Czy nie za długo zwlekano z tą zmianą?

KAMIL LEWANDOWSKI*

Lepiej późno niż wcale. Jednak problem tkwi nie tyle w obowiązujących przepisach co w ich błędnej wykładni, która przyjęta została w naszym kraju i stanowi już utartą praktykę. Chodzi o błędną kwalifikację na gruncie VAT zdarzenia, jakim jest wysłanie SMS-a charytatywnego.

Przy wysyłaniu SMS-a dochodzi do świadczenia usługi telekomunikacyjnej, stąd konieczność rozliczenia VAT. Czy tak?

To prawda, że aby wysłać SMS-a, konieczne jest wyświadczenie usługi telekomunikacyjnej przez operatora, podlegającej opodatkowaniu VAT. Pozostaje jednak kwestia prawidłowego określenia podstawy opodatkowania VAT dla świadczonej usługi.

Jak ją ustalić?

Nie ma wątpliwości, że darowizna pieniężna pozostaje poza zakresem VAT. Dlatego też nieprawidłowe jest wliczanie jej wartości do podstawy opodatkowania VAT związanej ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych (SMS).

Ale dla operatora to nadal usługa.

Rzeczywiście dla operatora telekomunikacyjnego SMS charytatywny nie różni się niczym od zwykłych SMS-ów, które wysyłamy na co dzień do znajomych. Sam SMS charytatywny nie jest również droższy od pozostałych SMS-ów z punktu widzenia operatora telefonii komórkowej. Co więcej, operatorzy zasadniczo nie pobierają wynagrodzenia za usługę, gdyż po potrąceniu VAT opłata za SMS przekazywana jest organizacji charytatywnej. Efektywnie płacimy za niego więcej, ale tylko dlatego, że w ten sposób przekazujemy darowiznę na wybrany przez nas cel. Dlatego też nieuzasadnione i nieprawidłowe z punktu widzenia przepisów o VAT jest wliczanie do podstawy opodatkowania usługi telekomunikacyjnej i w konsekwencji opodatkowywanie VAT również wartości darowizny. Operator w zakresie darowizn przekazywanych poprzez SMS działa w istocie jako swoisty agent gromadzący środki i przekazujący je instytucji charytatywnej, która organizuje daną akcję.