Rozmowa

EWA MATYSZEWSKA

Jak pomysł zwolnienia z PIT bonów i talonów ocenia Związek Rzemiosła Polskiego, zrzeszający drobnych przedsiębiorców?

ELŻBIETA LUTOW*

Z inicjatywy ustawodawczej prezydenta powstał projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego celem jest zwolnienie od podatku bonów, talonów i innych znaków dla pracowników i finansowanych z funduszy socjalnych lub związkowych. Związek Rzemiosła Polskiego przekazał w tej sprawie stanowisko wyrażające brak poparcia dla tego kierunku zmian.

Dlaczego drobni przedsiębiorcy nie chcą zwolnienia?

Uważamy, że obecny przepis zwalniający świadczenia pieniężne finansowane z tych funduszy jest zupełnie wystarczający. Jest to rozwiązanie uniwersalne, nieukierunkowujące wydatkowania pieniędzy na sieci handlowe wykorzystujące bony towarowe jako jedną z form promowania zakupu u konkretnego sprzedawcy. Pracownik, otrzymując pieniądze, ma pełną swobodę wyboru i może je wydać u dowolnie wybranego dostawcy, także u takiego, który wykorzystuje bony i talony.