EWA MATYSZEWSKA

Podpisana przez niemieckie partie umowa koalicyjna przewiduje wprowadzenie wielu zmian podatkowych, które mają pomóc Niemcom złagodzić skutki kryzysu. Które podatki będą reformowane?

KATARZYNA RZEŻNICKA*

Zapowiadane są zmiany w odniesieniu do poszczególnych podatków (m.in. dochodowych i VAT), a także ogólne uproszczenie systemu podatkowego.

Czy znamy konkretne pomysły na zmiany?

Tak. Wyjściu z kryzysu niemieckim przedsiębiorstwom ma pomóc m.in. złagodzenie restrykcji w odniesieniu do podatkowego rozliczania strat (m.in. przy przekształceniach w ramach przedsiębiorstw powiązanych) oraz złagodzenie ograniczeń w odniesieniu do odliczania odsetek płaconych podmiotom powiązanym (m.in. wprowadzenie wyższej kwoty limitu odliczenia). Te zmiany mają ułatwić funkcjonowanie małym i średnim przedsiębiorstwom.

Ma być również wprowadzona dalsza modernizacja opodatkowania przedsiębiorstw oraz takie jego ukształtowanie, aby było one konkurencyjne w skali międzynarodowej. Co dokładnie będzie zmienione?

W pierwszej kolejności podjęte mają zostać działania związane z nowym ukształtowaniem zasad podatkowego rozliczania strat oraz wprowadzeniem nowoczesnego systemu opodatkowania grup podatkowych w miejsce przepisów aktualnie obowiązujących.

Zapowiadane uproszczenie systemu podatkowego ma m.in. objąć uproszczenie deklaracji podatkowych, ponowne wprowadzenie możliwości odliczania dla celów podatkowych kosztów usług doradztwa podatkowego, uregulowanie kwestii podatkowego odliczania wydatków na dokształcanie, wprowadzenie możliwości składania przez pracowników zeznań rocznych za okresy dwóch lat, wprowadzenie ułatwień przy wystawianiu faktur drogą elektroniczną.

W odniesieniu do umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania planowane jest, aby zawierane umowy przewidywały korzystniejszą dla podatników metodę wyłączenia jako stosowaną metodę unikania podwójnego opodatkowania (zamiast metody kredytu podatkowego, kiedy to zapłacony za granicą podatek jest jedynie proporcjonalnie odliczany od podatku należnego w państwie rezydencji).

Ile będą kosztowały planowane zmiany?

Szacuje się, że planowane zmiany będą kosztowały niemiecki budżet 21 mld euro.

Czy Polska powinna wziąć przykład z zachodnich kolegów i rozważyć wprowadzenie u nas podobnych rozwiązań?

Przedstawione propozycje zmian w niemieckich podatkach, mimo że na tym etapie dosyć ogólne, wydają się, przynajmniej w części, godne rozważenia także w polskich realiach. W szczególności może to dotyczyć podatkowego odliczania wydatków na szkolenia ponoszonych przez indywidualnych podatników. W trudniejszych czasach taka forma dodatkowego wspierania osób dokształcających się wydaje się szczególnie potrzebna.

* Katarzyna Rzeżnicka

doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers