Ewa Matyszewska

Czy zasady opodatkowania gier i zakładów wzajemnych są zharmonizowane z regulacjami unijnymi?

Wojciech Krok*

Nie. Hazard nie jest dziedziną podlegającą harmonizacji w Unii Europejskiej i państwa członkowskie wprowadzają w tym zakresie własne reguły, oczywiście z uwzględnieniem ogólnych zasad prawa wspólnotowego.

Jak hazard jest opodatkowany w Polsce?

W Polsce prowadzenie jakiejkolwiek działalności hazardowej wymaga zezwolenia. Organizowanie gier losowych bez zezwolenia jest przestępstwem. Do połowy 2003 roku ustawa o grach i zakładach wzajemnych dopuszczała prowadzenie gier na automatach wyłącznie w kasynach i salonach gier. Pojawił się jednak niepokojący (dla budżetu) trend, polegający na ustawianiu automatów bez zezwolenia jako automatów zręcznościowych, w które gra się dla przyjemności, które nie wypłacają wygranych. Powszechność tego (nieopodatkowanego) procederu skłoniła Ministerstwo Finansów do wystąpienia z propozycją rozszerzenia katalogu gier losowych o urządzanie gier na automatach o niskich wygranych i oczywiście opodatkowanie takiej działalności.

I dla automatów też wprowadzono zezwolenia?

Tak. W celu reglamentacji działalności w ustawie o grach i zakładach wzajemnych przewidziano obowiązek uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie urządzania gier na automatach o niskich wygranych. Zezwolenie takie wydaje właściwa izba skarbowa lub minister finansów, a otrzymać je może spółka kapitałowa, o kapitale zakładowym co najmniej 200 tys. euro. Aby gra na takich automatach nie przeradzała się w poważny hazard, określono również maksymalne kwoty wygranych i maksymalne stawki za udział w jednej grze.