● Na czym polegają bonusy w tzw. systemie money back?

– W dużym uproszczeniu – jest to premia (bonus) przyznawana przez bank klientowi z tytułu transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych, dokonywanych przez klienta kartą debetową lub kredytową. Wysokość premii wynosi zazwyczaj 1 proc. (niekiedy kilka procent) wartości transakcji.

● Jaki zysk ma klient?

– W praktyce u przeciętnego klienta wysokość benefitu nie przekracza kwoty kilkudziesięciu złotych miesięcznie, ok. 50 zł.

● Czy im więcej dana osoba będzie używała karty, to tym większą otrzyma premię?

– Tak. Wysokość premii jest związana z częstotliwością lub skalą korzystania przez klienta z usługi bankowej. Usługi po- legającej na pośrednictwie w przekazaniu środków pieniężnych znajdujących się na rachunku klienta, na rachunek bankowy sprzedawcy detalicznego (merchanta). W przypadku premii pieniężnych związanych z korzystaniem z kart kredytowych usługa banku, za korzystanie z której klient otrzymuje bonus, polega na udzieleniu klientowi kredytu.

● W związku z ostatnimi interpretacjami podatkowymi, o których GP pisała 13 sierpnia, klienci banków otrzymujący premie money back zastanawiają się, czy je opodatkować PIT.

– Co do zasady, premia ma charakter definitywnego przysporzenia udzielonego przez bank klientowi. Nie jest korektą ceny nabytego przez klienta towaru czy usługi w punkcie detalicznym. Nie stanowi też, w swojej klasycznej postaci, korekty in minus wynagrodzenia banku. Jest dla klienta przychodem.

W praktyce banków omawiane przez nas bonusy stanowią tzw. nagrody związane ze sprzedażą premiową. Bank, sprzedając usługę finansową, wynagradza klienta proporcjonalnie do stopnia korzystania z niej przez klienta. Zasada jest podobna jak w innych akcjach, np. przy nagrodach przyznawanych przez stacje benzynowe za punkty zbierane za kupno paliwa.