● Ostatnio organizacje pożytku publicznego (OPP) zarzucają organom podatkowym, że te przetrzymują środki z 1 proc. podatku z rozliczenia PIT za 2008 rok. Czy to słuszne oskarżenia?

Magdalena Kobos: W przekazywaniu środków na konta OPP nie ma żadnej dowolności. Czas na przesłanie środków jest ściśle określony w przepisach i dla zeznań składanych do 30 kwietnia wynosi dwa miesiące (od lipca do sierpnia). Termin ten uwzględnia przekazywanie 1 proc. także z korekt zeznań, co wcześniej nie było możliwe. Cel tego zabiegu był prosty – zapewnić więcej pieniędzy dla szczytnej działalności OPP. Dlatego właśnie urzędy skarbowe czekały na ewentualne korekty do końca czerwca, by od 1 lipca zacząć przelewać pieniądze.

Ostatnie doniesienia medialne w tej sprawie były silnie nacechowane emocjami. Pojawiały się absurdalne zarzuty, że urzędy zarabiają na tej operacji. Natomiast warto ostudzić emocje i odpowiedzieć sobie na pytanie: co zyskałyby urzędy skarbowe, gdyby rzeczywiście opóźniały przekazanie środków. Finansowo nic. Urząd skarbowy nie jest bankiem, który zarabia na obracaniu pieniędzmi. Nie bez znaczenia jest także aspekt wizerunkowy – takie działanie to prawdziwy przyczynek do sytuacji kryzysowej, nie wspominając o konsekwencjach wynikających z nieprzestrzegania prawa. I wreszcie najważniejsze, rozciąganie w nieskończoność procesu przekazywania 1 proc. odbywałoby się ze szkodą dla innych ustawowych obowiązków urzędów, jak pobór podatków, wykonywanie kontroli podatkowej, egzekucji. Właśnie dlatego urzędom skarbowym zależy na sprawnym i terminowym przekazaniu pieniędzy, a zarzuty o celowym opóźnianiu przelewów są krzywdzące dla wszystkich pracowników urzędów skarbowych, którzy, postępując logicznie i w gruncie rzeczy zgodnie z interesem organizacji pozarządowych, czekali na korekty zeznań.

Anna Mazgal: Przypomnijmy, że organy podatkowe mają dwa miesiące na przekazanie środków dla organizacji z tytułu 1 proc. liczonych od końca okresu, w którym podatnicy mogli korygować swój PIT. Oznacza to, że ostateczny termin przekazania środków upływa z końcem sierpnia. Trudno zatem mówić o jakimkolwiek przetrzymywaniu środków. Organy podatkowe muszą policzyć, kto ile ma otrzymać i przekazać pieniądze. Przy tak dużym poziomie alokacji jak w tym roku to musi potrwać.