ROZMOWA

● Ostatnio do redakcji GP zgłasza się wielu czytelników, którzy wskazują na problemy z rozliczaniem pod kątem VAT aportów. Skąd te kłopoty?

– Aport jest bardzo specyficzną instytucją prawa handlowego, której konstrukcja nie uwzględniała nigdy rozliczeń z tytułu VAT. Dotychczas, dzięki zwolnieniu aportów z opodatkowania, te dwa światy nigdy się ze sobą nie zderzyły. Po ostatniej nowelizacji rozporządzenia o VAT, nakazującej traktowanie aportów jak każdej innej dostawy towarów, pojawiło się sporo pytań dotyczących zasad rozliczania podatku z tego tytułu. Pewne kwestie już zostały rozstrzygnięte.

● Jakie kwestie zostały rozstrzygnięte?

– Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, w której wyjaśniło niektóre kwestie, niestety, głównie rzeczy oczywiste. MF potwierdziło, że skoro aport jest czynnością opodatkowaną, to trzeba wystawić fakturę. Jeśli towar będący przedmiotem aportu nie korzysta ze zwolnienia, zastosowanie będzie miała stawka właściwa dla danego towaru. Jednak resort finansów nie pogłębił problemu aportu, pominął chociażby kwestię momentu powstania obowiązku podatkowego przy aporcie nieruchomości.

● Skoro aport ma być opodatkowany VAT, to jak np. powinien wyglądać akt notarialny z uchwałą wspólników o podniesieniu kapitału spółki?

– To jedna z tych wątpliwości, których jeszcze nie rozstrzygnięto. Nie wiadomo np., czy kwota w akcie powinna być podawana brutto czy netto. Nie wiadomo też, jak powinno wyglądać dalsze rozliczenie z tytułu VAT zapłaconego przez wspólnika z tytułu aportu. Załóżmy, że wspólnik wpłaca VAT, a aportobiorca go odzyskuje. Powstaje pytanie, czy aportobiorca ma obowiązek oddać ten odzyskany VAT aportodawcy? Jeśli tak, to czy takie zobowiązanie powinno wynikać z umowy spółki lub uchwały o podniesieniu kapitału? Czy wspólnicy mogą postanowić, że odzyskany VAT pozostanie w dyspozycji spółki? Jeśli tak, to czy kapitał spółki powinien być podniesiony o kwotę brutto? Jeśli decyzja o zwrocie lub braku zwrotu VAT wspólnikom miałaby wpływać na wysokość kapitału spółki, to co zrobić w przypadku częściowego odliczenia VAT, którego ostateczna wysokość może być znana nawet po latach?