- Rzeczywiście, podatnicy zadeklarowali zdecydowanie więcej pieniędzy do przekazania z tytułu 1 proc., niż w roku poprzednim. Od tego roku, dzięki zmianie systemu przekazywania pieniędzy, wiemy już, komu podatnicy przekazują 1 proc. W województwie śląskim zdecydowanie chętniej wspierane są organizacje działające lokalnie i regionalnie, w 22 przypadkach na 35 urzędów skarbowych przekazujących 1 proc. podatku to właśnie te organizacje otrzymały największe kwoty.

W tym roku 1 proc. zadeklarowało blisko 710 tys. podatników, co stanowi wzrost czterokrotny w stosunku do 2006 roku, a kwota zadeklarowana wyniosła ponad 33 mln zł i jest trzykrotnie większa niż w roku ubiegłym.

• Czy to efekt zmiany mechanizmu przekazywania 1 proc. podatku? Teraz pieniądze przekazują urzędy skarbowe.

- Wydaje się, że właśnie zmiana przepisów spowodowała popularyzację deklarowania 1 proc. podatku przez podatników. Wcześniej obowiązujące przepisy były bardziej skomplikowane, nie tylko nakładały dodatkowy obowiązek na podatników, jak konieczność wpłaty kwoty 1 proc. podatku na konto bankowe organizacji, ale także spełnianie tego obowiązku w określonych terminach, czyli wpłatę na konto organizacji przed złożeniem zeznania rocznego w urzędzie. Uproszczenie procedury poprzez przeniesienie obowiązku przekazywania pieniędzy na konta organizacji na urzędy skarbowe działa zachęcająco, bo podatnik w swojej deklaracji określa wyłącznie nazwę i numer KRS organizacji oraz deklarowaną kwotę. Dodać także należy, że od tego roku prawo do deklarowania 1 proc. podatku mają przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą jednolitej 19-proc. stawki podatkowej, co także mogło mieć wpływ na wysokość kwot, jakie otrzymują organizacje.

• Czy pojawiały się jakieś kłopoty z przekazywaniem wpłat?

- Zasadniczych problemów w województwie śląskim nie mieliśmy. Oczywiście pojawiały się sytuacje, kiedy np. organizacja, której podatnik deklarował 1 proc., nie podała nam numeru konta, weszła w stan likwidacji, nie posiadała statusu organizacji pożytku publicznego albo prawa do uzyskania 1 proc. podatku. Jednak były to sytuacje marginalne, które nie wpłynęły na obsługę akcji przekazywania 1 proc.