ROZMOWA

• Jest już gotowy projekt ustawy, która wprowadzi abolicję podatkową. Podatnik będzie musiał złożyć wniosek o jej udzielenie, a urząd w decyzji określi wysokość albo umarzanej kwoty, albo zwrotu podatku. Czy decyzja urzędu ułatwi całą procedurę?

- Wydawanie decyzji ma na celu odciążenie podatnika w zakresie samodzielnego wyliczenia kwoty umorzenia lub zwrotu. Nawet gdyby nie wprowadzać obowiązku wydania decyzji, organ podatkowy musiałby zweryfikować wielkość podanej przez podatnika kwoty umorzenia lub zwrotu.

• Dlaczego podatnik wraz z wnioskiem o przyznanie abolicji będzie musiał przedstawiać dokumenty potwierdzające zatrudnienie za granicą i zapłacenie tam podatku?

- Organ podatkowy ma zawsze prawo żądać przedłożenia dokumentów niezbędnych do sprawdzenia informacji zawartych w zeznaniu podatkowym. Regulacja zawarta w projekcie ustawy abolicyjnej nie poszerza więc kompetencji fiskusa.

• Czy projekt może jeszcze się zmienić?

- Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Nadesłane uwagi będą analizowane i Ministerstwo Finansów nie wyklucza wniesienia poprawek do projektu doskonalących go na dalszym etapie prac legislacyjnych.

• Kto tak naprawdę z abolicji skorzysta?

- Omawianego projektu nie można określać mianem ustawy abolicyjnej, ma ona bowiem na celu jedynie wyrównanie różnic wynikających z zastosowania różnych metod unikania podwójnego opodatkowania. Z ustawy skorzystają osoby pracujące legalnie za granicą w krajach, z których uzyskane dochody podlegały (w latach 2002-2007) lub będą podlegać (od 2008 roku) rozliczeniu zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia.

• Ile pieniędzy będzie można odzyskać?

- Nie można określić kwoty zwrotu. Jej wysokość będzie zależeć od okoliczności danej sprawy i będzie wyliczana indywidualnie w decyzji organu podatkowego. W przypadku gdy podatnik nie uzyskał w ogóle dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, a jedynie dochody zagraniczne, będzie to całość podatku zapłaconego w Polsce od dochodów uzyskanych za granicą.

• Ile ujawnień uzyskanych poza krajem dochodów spodziewa się resort finansów?

- Nie można przewidzieć dokładnej liczby. Dla przykładu: do końca 2006 r. w Wielkiej Brytanii przebywało 580 tys. Polaków, przy czym liczba ta obejmuje osoby, które wyjechały nie w celach zarobkowych, jak również osoby, które zmieniły rezydencję podatkową. Zatem trudno jest określić, jaka liczba osób skorzysta z tego rozwiązania.

• Czy abolicja w zaproponowanym kształcie zachęci Polaków do powrotu z emigracji?

- Na pewno jest to likwidacja jednej z przeszkód w ich powrocie, tj. realnej groźby konieczności zapłaty zaległego podatku w Polsce. Trzeba jednak podkreślić, że na podejmowanie decyzji o migracji ma wpływ nie tylko wysokość obciążenia podatkowego, ale także sytuacja gospodarcza, poziom bezrobocia, kurs walut, przeszkody bądź ułatwienia administracyjne.


• Elżbieta Chojna-Duch

wiceminister finansów odpowiedzialna za podatki