ROZMOWA

• Dlaczego firmy wręczają prezenty swoim kontrahentom lub pracownikom i jakie pociąga to za sobą skutki podatkowe?

- Powodem, dla którego większość firm decyduje się na obdarowanie kontrahentów, jest wykreowanie pozytywnego wizerunku w ich oczach. Co do zasady więc, wydatek na prezent dla kontrahenta stanowi wydatek na cele reprezentacyjne i w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT) nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

• Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wprawdzie wydatki reklamowe; czy jednak oznaczenie upominku logo spółki spowoduje, że zacznie on spełniać warunki gadżetu reklamowego?

- Raczej nie. Na przykład w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 kwietnia 2008 r. (nr IP-PB3-423-150/08-2/DG) czytamy, że (...) na gruncie orzecznictwa sądowego można przyjąć, że w przypadku firmy reprezentacja to dobre jej reprezentowanie, które może polegać na wystroju firmy, interesującym logo, tablicach informacyjnych, sposobie podejmowania interesantów i kontrahentów. Przekazywanie gadżetów (prezentów) o znacznej wartości opatrzonych logo firmy klientom, zarówno na gruncie orzecznictwa, jak i w praktyce gospodarczej, kojarzone jest z kształtowaniem pozytywnego wizerunku firmy, tym samym zawiera się w sferze szeroko pojętej reprezentacji firmy. Ponadto zwykle umieszczony na prezencie znak (logo) jest mało widoczny, więc jedyną jego funkcją pozostanie funkcja reprezentacyjna.

• Co jeśli prezent nie zostanie opatrzony logo firmy?

- W wielu przypadkach świąteczne prezenty nie mogą zostać oznaczone logo firmy. Jeśli na przykład kupimy kosz upominkowy, na który składa się kilka sztuk delikatesów, to bez wątpienia wydatek na jego zakup nie zostanie zaliczony do kosztów.

• A jeśli taki kosz wręczymy pracownikowi?

- Skoro powszechnie uznaje się, że reprezentacja to działanie skierowane na zewnątrz, to konsekwentnie należy uznać, iż obdarowanie pracownika firmy świątecznym upominkiem nie będzie uchodzić za działanie reprezentacyjne.

• Czy zatem wydatki na zakup świątecznych gadżetów będą kosztem uzyskania przychodów?

- Świątecznych wydatków sfinansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie zaliczymy do kosztów firmy - kosztem takim są bowiem odpisy na ten fundusz. Warto również pamiętać, że nie w każdym przypadku wydatki na świąteczne gadżety mogą zostać pokryte ze środków funduszu. Środki te nie mogą być wydatkowane na inny cel niż działalność socjalna z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Jeśli więc pracodawca chce np. przekazać paczki o jednakowej wartości wszystkim pracownikom lub zorganizować kolację wigilijną, musi przeznaczyć na to bieżące środki firmy. Wydatki te nie przekładają się wprawdzie bezpośrednio na osiągnięcie konkretnych dochodów, ale są ponoszone na rzecz pracowników i tym samym przyczyniają się niewątpliwie do polepszenia atmosfery w pracy. Urzędy skarbowe nie kwestionują obecnie wydatków na organizację takich spotkań jako stanowiących koszty uzyskania przychodów.

• W praktyce zdarza się jednak i tak, że na zorganizowanym przez firmę spotkaniu okolicznościowym (np. świątecznym) gościć będą nie tylko pracownicy, lecz także kontrahenci.

- W takiej sytuacji okazuje się, że część wydatków poniesionych na zorganizowanie świątecznego spotkania zostaje przeznaczona na reprezentację (ze względu na kontrahentów), a część nie, bo dotyczy pracowników. Należałoby więc koszty organizacji takiego spotkania podzielić odpowiednio na te stanowiące koszty uzyskania przychodów i te, które dotyczą kontrahentów, i do takich kosztów zaliczone być nie mogą.