Wejście w życie przepisów o odwróconym VAT w krótkim terminie może wpłynąć na spadek wolumenów dystrybutorów IT i konieczność dostosowania bazy kosztowej. W długim terminie zmiana powinna jednak doprowadzić do przeczyszczenia rynku, co docelowo może spowodować wzrost marż - uważa Zbigniew Porczyk, analityk Trigon DM.