Przedsiębiorcy, którzy sprowadzili spoza Unii Europejskiej produkty medyczne niezbędne do walki z epidemią koronawirusa, nie zapłacą do końca czerwca 2022 r. cła ani VAT od importu ‒ wynika z najnowszej decyzji Komisji Europejskiej.

W tym celu – tak jak dotychczas – będą musieli zawrzeć umowę z organizacją rządową, fundacją lub innym uprawnionym podmiotem. Z umowy musi wynikać, że udostępnią one przekazane jej towary osobom zagrożonym epidemią COVID-19 lub zaangażowanym w jej zwalczanie.
Spełnienie tych warunków pozwoli uniknąć cła i VAT od importu m.in. testów pozwalających wykryć wirusa, tekstylnych masek na twarz, skażonego alkoholu.
To kolejna już decyzja Komisji Europejskiej, która wydłuża okres obowiązywania preferencji antycovidowych. Poprzednia ma wygasnąć 31 grudnia 2021 r., ale Bruksela przychyliła się do wniosku 23 państw członkowskich (w tym Polski) i zdecydowała się na jej przedłużenie (Dz.Urz. UE L 464 z 28 grudnia 2021 r.).
Komisja uzasadnia je tym, że wprowadzone przez nią preferencje podatkowe i celne zdały egzamin; zachęciły przedsiębiorców do importu sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej i leków niezbędnych do walki z epidemią. To pozwoliło zwiększyć podaż takich produktów i ułatwiło państwom członkowskim przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa.
Wprawdzie najnowsze statystyki dotyczące importu towarów niezbędnych do walki z epidemią wskazują na zmniejszenie ich przywozu spoza UE, ale – zdaniem KE – nadal ma on ogromne znaczenie dla państw członkowskich, które borykają się aktualnie z dużą ilością zakażeń i niedoborem produktów antyepidemicznych. Z tych powodów preferencje antycovidowe musiały zostać przedłużone.
Przypomnijmy, że niezależnie od tego w połowie lipca br. opublikowana została tzw. unijna dyrektywa B&D (2021/159), zgodnie z którą od początku 2021 r. towary importowane przez KE albo jedną z unijnych agencji w celu reagowania na epidemię koronawirusa są wolne od VAT.
Dzięki wdrożeniu tej dyrektywy tańsze o kwotę podatku od towarów i usług są kupione przez KE bądź unijną agencję w celu walki z epidemią: rękawice ochronne i respiratory, namioty, łóżka polowe, jedzenie i odzież, sprzęt poszukiwawczy i kamizelki ratunkowe, antybiotyki, liczniki radiacji.
Z dyrektywy wynika też, że państwa członkowskie powinny zwolnić z podatku dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz KE lub unijnych agencji, jeśli takie towary lub usługi zostaną wykorzystane do walki z epidemią. Polska zamierza to zrobić w nowelizacji rozporządzenia ministra finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1696 ze zm.).
Projekt tej nowelizacji został już opublikowany, znajduje się obecnie na etapie rządowej komisji prawniczej.