W tym celu – tak jak dotychczas – będą musieli zawrzeć umowę z organizacją rządową, fundacją lub innym uprawnionym podmiotem. Z umowy musi wynikać, że udostępnią one przekazane jej towary osobom zagrożonym epidemią COVID-19 lub zaangażowanym w jej zwalczanie.
Spełnienie tych warunków pozwoli uniknąć cła i VAT od importu m.in. testów pozwalających wykryć wirusa, tekstylnych masek na twarz, skażonego alkoholu.