Chodziło o zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Przysługuje ono nauczycielom świadczącym usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. Prawo do niego mają nie tylko zawodowi nauczyciele, lecz także każda inna osoba, która przekazuje wiedzę uczniom, co potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w wyrokach z 28 stycznia 2010 r. (sygn. akt C-473/08) i z 14 czerwca 2007 r. (sygn. akt C-445/05).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT dotyczy tylko korepetycji z przedmiotów, z których podatnik posiada wykształcenie kierunkowe. Tak wynika z wydanych przez niego interpretacji, m.in. z 9 listopada 2020 r. (sygn. 0133 KDIPT1-1.4012.723.2020.3.AKA) i z 5 marca 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.604. 2020.2.PG).
Tę drugą opisaliśmy w artykule „Korepetytor bez wykształcenia kierunkowego płaci VAT” (DGP nr 58/2021). Uchylił ją właśnie poznański WSA.
Chodziło o mężczyznę, który za pomocą platformy internetowej oferował kurs z chemii dla uczniów przygotowujących się do matury. Co prawda nie ukończył studiów z chemii, tylko z farmacji, ale – jak tłumaczył – zaliczył na nich chemię: ogólną, nieorganiczną, organiczną, analityczną, fizyczną, radiofarmaceutyczną, biochemię oraz chemię leków. Co więcej, napisał także pracę magisterską z chemii.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że dla skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT niezbędne jest posiadanie wykształcenia kierunkowego z przedmiotu, z którego udziela się lekcji.
Poznański WSA uchylił tę interpretację. Zwrócił uwagę na to, że sporny przepis nie wymaga przekazywania wiedzy w przedmiocie, w którym podatnik posiada wykształcenie kierunkowe. Skoro dyrektor KIS nie wskazał żadnych innych przepisów, które potwierdzałyby jego stanowisko i nie udowodnił go za pomocą wykładni systemowej czy funkcjonalnej art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, to interpretacja musiała być uchylona – podsumował WSA.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Poznaniu z 4 sierpnia 2021 r., sygn. akt I SA/Po 387/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia