Na problem ten zwracaliśmy już uwagę w artykule „VAT zniechęca prawników do bycia kuratorem” (DGP nr 103/2021). Wracamy do niego, bo właśnie do Trybunału Konstytucyjnego została złożona skarga na przepisy rozporządzenia z 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. poz. 536).
Zasadą jest, że sąd podwyższa wynagrodzenie pełnomocnikom o kwotę VAT. Tak wynika z rozporządzeń ministra sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez: