Tak uważa Ministerstwo Finansów, informując o swoim stanowisku w odpowiedzi na pytanie DGP. Podobny wniosek płynie z interpretacji indywidualnych wydawanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Wykładnia fiskusa oznacza zatem, że niektórzy wierzyciele nie skorzystają z ulgi na złe długi w VAT, jeśli ich dłużnikami były (nadal są) podmioty w likwidacji, upadłości bądź w trakcie restrukturyzacji. Co prawda Trybunał Sprawiedliwości UE uznał ten warunek za niezgodny z unijną dyrektywą, ale po dwóch latach od wystawienia faktury i tak – zdaniem ministerstwa oraz dyrektora KIS – klamka zapadła.