Unijny trybunał podtrzymał tym samym stanowisko wyrażone w wyroku z 17 września 2014 r. w sprawie Skandia (sygn. akt C-7/13). Orzekł wtedy, że transakcje realizowane pomiędzy spółką a zagranicznym oddziałem należącym do grupy VAT podlegają opodatkowaniu.
TSUE odszedł więc od ogólnej zasady, zgodnie z którą centrala i jej oddział powinny być zawsze traktowane w VAT jako ten sam podmiot.