Biletów na Euro 2012 przekazanych w celach reprezentacji nie można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Specjalnie dla firm UEFA przygotowała bilety na Euro 2012 w ramach tzw. pakietów korporacyjnych. Nabywcy mogą je nieodpłatnie przekazać swoim kontrahentom.

– Przekazanie biletu na mecz do celów VAT traktowane jest jak świadczenie usług – mówi Ewa Rzepa, konsultant podatkowy w KPMG.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jest opodatkowane VAT. Bez podatku pozostaje świadczenie usług bez wynagrodzenia, związane z działalnością gospodarczą.

Zdaniem naszej rozmówczyni zakup biletów z myślą o przekazaniu ich klientom bądź kontrahentom spółki w celu np. zwiększenia jej rozpoznawalności będzie związany z działalnością gospodarczą.

Nieodpłatne przekazanie biletów na rzecz kontrahentów ma również skutki w podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem eksperta z KPMG, jeżeli przedsiębiorca wyda bilety w celu np. wzrostu rozpoznawalności jego towarów, to wydatki poniesione na ich zakup można uznać za reklamę i tym samym zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wątpliwości mogą powstać, gdy spółka przekazuje bilety z wyższej półki cenowej. Organ podatkowy może uznać, że wydatki (ze względu na ich wysoki standard, wystawność, okazałość) noszą cechy reprezentacji i wyeliminować je z kosztów podatkowych.

Bilety na Euro 2012 dostępne w ramach pakietów korporacyjnych Club Prestige Platinum i Club Prestige Gold obejmują 60 tysięcy miejsc z ogólnej puli 1,4 miliona biletów