Jeśli podatnik sprzedaje zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to nie podlega to opodatkowaniu VAT i nie ma żadnej potrzeby wystawiania faktury. Dopiero gdyby sprzedawany zespół składników majątkowych nie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa, należałoby to udokumentować fakturą. Tak uznał NSA, oddalając skargę kasacyjną ministra finansów.
Minister stwierdził, że transakcja spółki będzie ciągiem dostaw towarów i usług wchodzących do masy majątkowej składającej się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP). Każdy ze składników majątkowych należy osobno wykazać na fakturze i opodatkować właściwą stawką.
Z tym nie zgodził się NSA. Jeśli podatnik przedstawia we wniosku o interpretację, że sprzedawany zespół składników masy spółki stanowi ZCP, to nie można w ogóle odnosić się do zasad fakturowania tej transakcji. Strony transakcji sprzedaży miały na celu zachowanie wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego części przedsiębiorstwa, czyli sprzedaż pewnej całości gospodarczej, a nie poszczególnych składników materialnych i niematerialnych.