Sejm przyjął większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o VAT, w tym o rozszerzeniu katalogu towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia o metale nieżelazne. Zmiana ta została wprowadzona mimo sprzeciwu strony rządowej. Od lipca przy zakupie metali nieżelaznych: nieobrobionego plastycznie aluminium, ołowiu, cynku, cyny i niklu, podatek rozliczy kupujący. Parlamentarzyści przystali na postulaty branży
Nowe rozwiązania / Dziennik Gazeta Prawna
Po wejściu w życie ustawy rozliczenie VAT przez kupującego będzie obowiązywało również w obrocie notebookami, tabletami, smartfonami i konsolami do gier, złotem inwestycyjnym czy złotem w postaci surowca lub półproduktu (o próbie co najmniej 0,325) i blach. Rozwiązanie to dotyczy firm, a nie detalicznych odbiorców, i od lipca br. ma być stosowane tylko w sytuacji, gdy nabywcą będzie czynny podatnik VAT. W niektórych przypadkach mechanizm odwrotnego obciążenia ma być stosowany przy większych dostawach. Pierwotnie miało to dotyczyć wszystkich towarów objętych takim rozliczeniem. Jednak ostatecznie przyjęto, że zasada będzie stosowana tylko w obrocie notebookami, tabletami, smartfonami i konsolami do gier. Chodzi w tym przypadku o limit 20 tys. zł (bez podatku) dla wartości towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji. Poniżej tej kwoty VAT rozliczy jak obecnie sprzedawca. Na skutek poprawki Senatu nie będzie musiał tego robić w sytuacji, gdy nieprawidłowe zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia było wynikiem nieuczciwych działań nabywcy. W takim przypadku obowiązek rozliczenia podatku będzie ciążył właśnie na nim.
Odpowiedzialność
Wszystkie te zmiany mają doprowadzić do ograniczenia wyłudzeń w VAT. By tak się stało, ustawodawca wprowadził także zmiany w obowiązujących od 1 października 2013 r. przepisach o solidarnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy za rozliczenie VAT. Chodzi o sytuacje, gdy sprzedawca towarów wrażliwych (np. paliwa, złota i innych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT) okaże się oszustem nieodprowadzającym VAT do urzędu skarbowego. W takiej sytuacji, jeśli kupujący wiedział lub mógł przypuszczać, że bierze udział w oszustwie, musiał uregulować podatek. Wyłączeni z tego ryzyka są jedynie przedsiębiorcy kupujący od podmiotów, które złożą kaucję gwarancyjną i uzyskają wpis w rejestrze prowadzonym przez ministra finansów (dostępnym na stronie www.mf.gov.pl). Obecnie kaucja musi wynosić 3 mln zł lub odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego (nie mniej niż 200 tys. zł).
Od 1 lipca 2015 r. dla firm dostarczających paliwo minimalna i maksymalna wysokość kaucji zostanie podwyższona do 1 mln zł i 10 mln zł.
Nowelizacja rozszerza też listę towarów objętych solidarną odpowiedzialnością o srebro i platynę w postaci surowca lub półproduktu.
Ulga na złe długi
Od lipca wejdą też zmiany w uldze na złe długi. Teraz dłużnik, który nie zapłacił w ciągu 150 dni należności wynikającej z faktury, musi skorygować całość lub część odliczonego wcześniej podatku naliczonego. Nie będzie obowiązku korekty, jeśli dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym minął 150. dzień od upływu terminu płatności, będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. Obecnie wynika to z orzecznictwa sądów administracyjnych.
Prewspółczynnik
Z kolei od początku 2016 r. mają obowiązywać nowe zasady odliczania podatku naliczonego, zawartego w cenie kupowanych towarów i usług. Dotkną one głównie samorządy, które będą musiały wziąć pod uwagę działalność niepodlegającą VAT i w tej części podatku nie odliczą. Dziś muszą one brać pod uwagę jedynie działalność opodatkowaną i zwolnioną z VAT. Nowy sposób rozliczania VAT znacząco ograniczyłby odliczenie tego podatku. W wyniku poprawek Senatu przepisy nie będą wskazywać na metodę przychodową jako najbardziej odpowiednią do określania prewspółczynnika. Samorząd będzie mógł wybrać dowolny sposób określenia proporcji, odpowiadający specyfice wykonywanej działalności i dokonywanych nabyć.
Etap legislacyjny
Ustawa nowelizująca przepisy o VAT i prawo zamówień publicznych czeka na podpis prezydenta