Wszystkie kategorie owoców, produktów piekarniczych, prasy będą objęte taką samą stawką VAT. Dziś są obłożone nawet trzema – 5, 8 i 23 proc.
To skutki projektowanej nowej matrycy stawek, którą ogłosiło w piątek Ministerstwo Finansów. Oprócz tego wprowadzone zostaną wiążące informacje stawkowe (WIS). Każdy podatnik będzie mógł wystąpić o wydanie takiej informacji, jeśli będzie chciał się dowiedzieć, jaką powinien zastosować stawkę lub jak klasyfikować dany towar lub usługę np. dla potrzeb odwrotnego obciążenia czy solidarnej odpowiedzialności.
Nowa matryca ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r., ale o WIS będzie można wystąpić już od 1 kwietnia 2019 r.